Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi Pormestarin korttelin ja Sairaalanmäen kaavat

Aloite parkkihallien turvallisuudesta on edennyt kiireesti kuin paloauto, sillä Etelä-Karjalan pelastuslaitos on jo hankkimassa sammutuskonttia sähköautopalojen varalta.

Kai Skyttä

Lappeenrannan valtuustosalissa istui maanantai-illan kokouksessa runsas puolet varsinaisista valtuutetuista ja varavaltuutetuista. Noin 20 valtuutettua osallistui kokoukseen etäyhteyksien avulla. Arkistokuva.
Lappeenrannan valtuustosalissa istui maanantai-illan kokouksessa runsas puolet varsinaisista valtuutetuista ja varavaltuutetuista. Noin 20 valtuutettua osallistui kokoukseen etäyhteyksien avulla. Arkistokuva.

Pormestarin korttelin ja Kinnusen talon kaavamuutokset menivät Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa läpi ilman pyydettyjä puheenvuoroja. Sairaalanmäen asemakaava sai myös hyväksynnän.

Valtuutettu Kai Karhukorven (ps.) aloite parkkihallien turvallisuuden päivittämisestä on edennyt valmistelussa kiireesti kuin paloauto. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva lupaili valtuustolle, että sammutuskontti mahdollisten sähköautopalojen varalta on jo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen hankintalistalla.

Sähköautot ovat pulmallisia, sillä ne käyttäytyvät palossa toisin kuin autot normaalipalossa.

Sähköauton akusto tuottaa tulipalon kemiallisessa reaktiossa happea, joten palo jatkuu akustossa tunteja.

Sammutuskontti on varmin tapa, sillä palava auto voidaan upottaa kontissa olevaan veteen.

Nykyisin sammutustapana on vedellä valelu. Siihen tarvitaan noin 20 – 30 kuutiota vettä, eikä siihen riitä säiliösammutusauton kapasiteetti.

Automaattinen sammutusjärjestelmä pystyy ehkäisemään ainoastaan sähköautopalon leviämisen parkkihalliin ja muihin autoihin, mutta on tehoton itse sähköautopaloa vastaan.

Verotulot romahtavat

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva summasi puolivuotiskatsauksessaan koronan taloudellisia vahinkoja.

Verotulojen ennakoidaan romahtavan lähes 14 miljoonaa euroa niukemmiksi kuin talousarviossa on varauduttu.

– Näin siitä huolimatta, että mukana on kuntien korotettu osuus yhteisöverosta.

Jarvan mukaan valtio on ottanut tyydyttävästi huomioon kuntien poikkeuksellisen tilanteen. Kertaluonteiset valtionosuuksien lisäykset näyttäisivät kompensoivan menetykset tänä vuonna.

Suuri huoli on kuitenkin tulevista vuosista, sillä talouden ennakoidaan elpyvän hitaasti.

Jarva arvelee, että valtion tukien varaan ei voida laskea lähivuosina.

– Verorahoitus tulee jäämään pitkäksi aikaa alemmalle tasolle kuin mille taloussuunnitelmamme on rakennettu.

Valtuusto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Yhteistä mallia ikäihmisten päivätoimintaan?

Ikäihmisten avoimeen päivätoimintaan aletaan mahdollisesti kehittää yhteistä mallia Etelä-Karjalassa. Se on Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) kuntien, järjestöjen ja muitten toimijoitten yhteisenä tavoitteena.

Kehityspäällikkö Sanna Natusen mukaan ikäystävällisten olojen kehittämiseen on jo haettu määrärahaa.

Valtuutettu Helena Puolakka (kok.) kiitteli ripeää toimintaa vastauksena kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteeseen.

Sanna Natunen totesi lausunnossaan kaupunginvaltuustolle, että määräraha kohdentuu ensi vuonna terveyden edistämisen hankkeisiin.

– Tavoitteena on vähentää koronakriisin kielteisiä vaikutuksia väestön hyvinvointiin, terveyteen sekä eriarvoisuuden lisääntymiseen.

Maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä ja hankevalmistelutyöryhmässä on yhteisesti todettu, että vaikka rahoitusta ei saataisi, ikäystävällinen kunta –yhteistyöverkostoa ja toimintamallia lähdetään yhteisesti kehittämään. Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.

Kaijanen ja Hyvärinen vaihtoivat paikkoja

Keskustan valtuutetut Laura Kaijanen ja Mirva Hyvärinen vaihtavat keskenään luottamustoimia. Valtuusto valitsi Hyvärisen Kaijasen seuraajaksi Eksoten kuntayhtymän valtuustoon ja tarkastuslautakuntaan. Kaijanen puolestaan jatkaa Hyvärisen tilalla kaupunkikehityslautakunnassa.

Valtuusto lisäsi osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmaan yksimielisesti, että lappeenrantalaiset voivat pyrkiä parantamaan asumisympäristöään myös poliittisten ryhmien kautta. Esitys oli Sanna Koskenrannan (sd.).