Luumäkeläiset ottavat kantaa säästöihin: "Jäähalli kiinni ja eroon vuokra-asunnoista"

Luumäki kysyi kuntalaistensa kantaa säästötoimiin. Kyselyyn vastasi 34 kuntalaista, jotka esittivät toisilleen ristiriitaisia mielipiteitä.

Paula Humberg

Jäähallin ylläpito on Luumäellä iso kuluerä. Odotettavissa on mahdollisesti käyttäjämaksujen nousu.
Jäähallin ylläpito on Luumäellä iso kuluerä. Odotettavissa on mahdollisesti käyttäjämaksujen nousu.

Jäähallista joutaisi luopua. Samoin kunnan vuokrataloista.

Näin rajuja keinoja esittävät muutamat luumäkeläiset, jotka ovat vastanneet kunnan kyselyyn säästötoimista.

Luumäen asukkailla oli mahdollisuus ottaa kantaa kuntansa säästötoimenpiteisiin kesällä järjestetyssä kyselyssä. Mielipiteensä päättäjille jätti 34 kuntalaista.

Luumäen kunta on asettanut ensi vuoden säästötavoitteeksi 600 000 euroa. Se tarkoittaa sitä, että joitakin palveluja on väistämättä heikennettävä.

Säästökohteet herättävät luumäkeläisissä ristiriitaisia ajatuksia. Erityisesti kirjastoihin, kouluihin ja jäähalliin kohdistuvista säästötoimenpiteistä ollaan ihan vastakkaista mieltä.

Käyttäjät hoitamaan jäähallia talkoilla

Jäähalli on kunnalle iso menoerä, ja sen suhteen Luumäellä on ollut säästöpaineita pidemmän aikaa. Pelkät hallin käyttökulut ovat 130 000 euroa vuodessa.

Kyselyyn vastanneet kuntalaiset esittävät koko hallista luopumisen lisäksi hellävaraisempia keinoja, kuten käyttömaksujen korottamista. Lisäksi ehdotetaan, että käyttäjät voisivat hoitaa hallia talkoilla.

Vastaajat esittävät liikuntapaikoille hinnankorotusta kautta linjan, myös ulkoliikuntapaikoille. Lisäksi ehdotetaan, että kunnan liikuntapaikoille voisi houkutella käyttäjiä muista kunnista.

Kaisa Juntunen

Taavetti-hallin ylläpidosta Luumäki ei voi tinkiä, sillä siellä järjestetään koululiikuntaakin.
Taavetti-hallin ylläpidosta Luumäki ei voi tinkiä, sillä siellä järjestetään koululiikuntaakin.

Kirjastoissa käyttöön itsepalvelulaitteet

Luumäen kirjastoissa otetaan syksyllä käyttöön omatoimilainauslaitteet. Itsepalvelu on joidenkin vastaajien mieleen, mutta toiset ovat ihan eri mieltä. Vastustajat muistuttavat, etteivät itsepalvelulaitteetkaan ilmaisia ole.

Kunnassa on pohdittu Kangasvarren kirjaston siirtämistä lähikoulun yhteyteen. Tässäkin asiassa vastaajat ovat keskenään aivan eri mieltä. Toisten mielestä kirjasto pitää siirtää, toisten mielestä taas ei.

Kirjastoihin ehdotetaan myös aukioloaikojen lyhentämistä.

Henkilöstökustannusten leikkaaminen on yksi kuntalaisten esittämä säästötoimi. Se voisi tulla kyseeseen kirjastojen suhteen.

Kirjastotoimenjohtaja jää ensi kuun alussa eläkkeelle, eikä uutta ole haettu. Sivistystoimenjohtaja tekee lomalle jääneen kirjastoimenjohtajan töitä tällä hetkellä muiden hommiensa ohessa.

Marleena Liikkanen

Kouluissa säästetään luokkia yhdistämällä ja lukion valinnaiskursseja karsimalla.
Kouluissa säästetään luokkia yhdistämällä ja lukion valinnaiskursseja karsimalla.

Kouluihin etäopetusta ja valinnaisaineista karsintaa

Luumäellä oppilasmäärät vähenevät kaikilla koulutusasteilla. Vastaajat toteavat, että toiminta pitää sopeuttaa oppilasmääriin. Sitä kunnassa tehdäänkin esimerkiksi karsimalla valinnaisaineita lukiossa ja yhdistämällä 1–2 ja 3–4 luokat Kangasvarren koulussa.

Vastaajat ehdottavat myös koulujen yhteistyötä muiden kuntien kanssa sekä etäopetusta valinnaisaineissa.

Päiväkodeissa on painetta säästää määräaikaisen henkilöstön kohdalla.

Hallintoon yhteistyötä yli kuntarajojen

Hallinnosta kuntalaiset lähtisivät säästämään niin, että Luumäki voisi tehdä yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Lisäksi ehdotetaan muutoksia niin valtuutettujen lukumäärään kuin luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin.

Kunnan kiinteistöissä kuntalaiset näkevät myös säästömahdollisuuksia. Rajuin ehdotus on vastaajalla, joka esittää kunnan vuokra-asunnoista luopumista. Maltillisempi kuntalainen ehdottaa, että luovutaan kiinteistöistä, jotka eivät palvele perustehtäväänsä.

Säästötoimet tulevat näkymään katuja kulkiessa. Luumäen on pitänyt tinkiä niin asfaltoinnista kuin uusien kevyenliikenteen väylien rakentamisesta, eikä valaistustakaan ole pystytty lisäämään.

Kyselystä nousee ideaksi, että lisäksi voisi säästää myös viitoituksessa, venepaikoissa ja jätehuollossa.