Taipalsaarelle suunnitellaan uutta biovoimalaa — Noin kahden miljoonan euron investoinnilla turvataan Konstun ja Saimaanharjun energiatarpeet

Taipalsaaren Lämpö neuvottelee toteutuksesta ulkopuolisen tahon kanssa. Suunnitelmia on myös Kuivaketveleen alueelle.

Jos uusi biovoimala etenee, sen sijoituspaikka on Saimaanharjulla Taipalsaarentien ja Kuhatien risteyksessä.

Taipalsaarelle kaavaillaan uuden biovoimalan rakentamista.

Taipalsaaren Lämpö Oy suunnittelee energiantuotannon järjestämistä uudella tavalla energian tuotantoon ostettavan energian hinnan alentamiseksi. Uuden noin kahden megawatin biovoimalan avulla korvattaisiin samalla myös fossiilisia polttoaineita.

Uusi voimala mahdollistaa myös kuluttajien kustannusten laskemisen. Taipalsaaren Lämpö Oy:n toiminta on ollut tappiollista, mutta viime vuonna yhtiö nosti kaukolämmön hintaa rajusti.

Kunnalle kustannusneutraali

Mikäli voimalahanke etenee, se rakennetaan Saimaanharjuun Taipalsaarentien ja Kuhatien risteyksessä olevalle kunnan omalle tontille. Uuden voimalan tehtävänä on huolehtia Saimaanharjun ja Konstun alueen energiantarpeista.

Saimaanharjun nykyisestä voimalasta tulee varavoimala.

Aikaisemmin kunta on suunnitellut rakentavansa voimalan itse, mutta Taipalsaaren taloudellinen tilanne ei anna siihen mahdollisuuksia lähivuosina. Voimalan hintaluokaksi on arvioitu noin kaksi miljoonaa euroa.

Kunnan kannalta tämä hanke on kustannusneutraali. — Kari Kuuramaa

— Ulkopuolinen kumppani vastaa koko investoinnista. Kunnan kannalta tämä hanke on kustannusneutraali, sanoo kunnanjohtaja Kari Kuuramaa.

Toinen voimala Kuivaketveleelle?

Taipalsaaren kunnanhallitus käsittelee tiistaina Taipalsaaren Lämpö Oy:n omistajaohjauspyyntöä, jossa pyydetään valtuuksia sopimuksen tekemiseen ulkopuolisen kumppanin kanssa.

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaan esityksessä Taipalsaaren Lämpö Oy saa luvan aloittaa neuvottelut ulkopuolisen kumppanin tai rahoittajan kanssa uuden biovoimalan rakentamisesta.

Kuuramaan esityksen perusteella Taipalsaaren Lämpö saa lisäksi valtuudet neuvotella ulkopuolisten tahojen kanssa myöhemmin toisen uuden voimalan rakentamisesta Kuivaketveleen alueelle.

Useita neuvotteluita käynnissä

Esisopimusta ei toistaiseksi ole tehty yhdenkään energiayhtiön kanssa, mutta useita tarjouksia on jo pöydällä.

Taipalsaaren Lämpö on käynyt neuvotteluja valtakunnallisten ja paikallisten yhtiöiden kanssa. Selvittelyssä ovat olleet muun muassa hakkeella, turpeella ja pelleteillä käyvät voimalat. Muitakin vaihtoehtoja on ollut esillä.

Taipalsaari ei liikesalaisuuksiin vedoten toistaiseksi paljasta mahdollisten kumppanien nimiä.

— Kiinnostusta isommista ja pienemmistä energiayhtiöistä on tullut paljonkin, vahvistaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen (kesk.).