Poliisille ilmoitetut rikokset vähenivät Lappeenrannassa alkuvuonna – Merkittävä lasku liikennerikkomuksissa, petoksia ja huumerikoksia aiempaa enemmän

Väkivaltarikosten määrä laski, mutta kotihälytyksiä oli aiempaa enemmän.

Kai Skyttä

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski alkuvuodesta Lappeenrannassa. Asia selviää Kaakkois-Suomen poliisin tilastoista, joihin on kirjattu tammi–kesäkuun rikokset.

Alkuvuodesta poliisin tietoon tuli 3 621 rikosta. Viime vuonna vastaavana ajankohtana rikoksia tapahtui 4 278. Laskua on siis noin 15 prosenttia.

Rikosten kokonaismäärän laskuun vaikutti merkittävästi liikennerikkomusten väheneminen. Viime vuoden alkupuoliskolla niitä kirjattiin 1 479 kappaletta, kun taas tänä vuonna liikennerikkomuksia tuli poliisin tietoon 875. Ylinopeudet ja rattijuopumukset kuuluvat liikennerikkomuksiin.

Rattijuopumusten yhteismäärä laski. Viime vuonna niitä kirjattiin 166 kappaletta, mutta tänä vuonna määrä oli 117.

Sen sijaan törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin alkuvuonna yli kolminkertaisesti edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna niitä tapahtui 11, kun taas tänä vuonna määrä nousi 36:een.

Petoksia ja huumerikoksia enemmän

Poliisille ilmoitettujen väkivaltarikosten yhteismäärä laski alkuvuodesta noin viidenneksellä. Viime vuoden tammi–kesäkuussa väkivaltarikoksia ilmoitettiin 250. Tänä vuonna poliisi kirjasi niitä 203 kappaletta.

Myös pahoinpitelyrikosten määrä laski. Viime vuonna pahoinpitelyitä tapahtui alkuvuodesta 240. Tänä vuonna luku oli 187.

Omaisuusrikosten määrä pysyi ennallaan noin 1 300 rikoksessa. Omaisuusrikoksiin kuuluvat muun muassa varkaudet ja petokset. Varkauksien määrä laski, mutta petosrikosten määrä kasvoi vuodessa selvästi 194:stä 287:ään.

Poliisille ilmoitettujen petosrikosten määrä kasvoi vuodessa selvästi 194:stä 287:ään.

Huumausainerikosten määrä nousi 137:stä 186:een. Kaakkois-Suomen poliisi huomauttaa tiedotteessaan, että osa huumausainerikoksista liittyy laajempaan kokonaisuuteen. Siinä teot ovat tapahtuneet aikaisemmin, mutta ne ovat kirjautuneet rikosilmoitusjärjestelmään kuluvana vuonna.

Poliisin kotihälytystehtävien määrä kasvoi noin viidenneksellä alkuvuodesta. Viime vuoden tammi-kesäkuussa kotihälytyksiä tuli 443, tänä vuonna 535.