UPM:n uuden biojalostamon suunnittelu etenee: Sijoituspaikasta kilpailevat Kotka ja Rotterdam

Uudenlaisen jalostamon vuotuinen kapasiteetti olisi 500 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita

Kai Skyttä

UPM:n uusi biojalostamo on edennyt perussuunnitteluvaiheeseen. Arkistokuva Kaukaan biojalostamolta.
UPM:n uusi biojalostamo on edennyt perussuunnitteluvaiheeseen. Arkistokuva Kaukaan biojalostamolta.

Kotka on edelleen mukana vaihtoehtona, kun UPM etenee biojalostamohankkeessa. Yhtiön uuden sukupolven biojalostamo etenee nyt perussuunnitteluvaiheeseen. Siinä arvioidaan pääasiassa kahta sijoituspaikkaa, Kotkan lisäksi Alankomaiden Rotterdamia.

Perussuunnitteluvaihe kestää vähintään vuoden, UPM tiedottaa.

UPM:llä on ennestään biojalostamo Lappeenrannassa. Etelä-Saimaa kertoi viime keväänä, että Kaukaan biojalostamon tutkimuslaitos tutkii uusien raaka-aineiden soveltuvuutta biopolttoaineiden valmistukseen. Näitä raaka-aineita voitaisiin käyttää uudessa biojalostamossa.

500 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita

Suunnitellun biojalostamon vuotuinen kapasiteetti olisi 500 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita, eli viisinkertainen Kaukaan biojalostamoon nähden.

Uudenlainen polttoaine pienentäisi esimerkiksi tie- ja lentoliikenteen hiilijalanjälkeä. Jalostamon tuotteet voisivat myös korvata kemikaalien ja biomuovien fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla vaihtoehdoilla, yhtiö arvioi.

– Suunniteltu biojalostamo laajentaisi UPM:n biopolttoaineliiketoimintaa huomattavasti. Samalla se lisäisi UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vastuullisuutta, sanoo UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska yhtiön tiedotteessa.

Vuosien kokemus tutkimuksesta ja tuotekehityksestä

UPM aloittaa nyt kaupallisen ja teknisen perussuunnittelun. Suunnittelussa selvitetään liiketoiminnan houkuttelevuutta ja valitaan sopiva teknologia. Myös investoinnin tarve arvioidaan.

Samalla arvioidaan vihreän vedyn käyttöä tuotantoprosessissa.

Jos kaikki valmisteluvaiheet saadaan päätökseen onnistuneesti, aletaan valmistelemaan investointipäätöstä.

– UPM Lappeenrannan biojalostamo on malliesimerkki siitä, miten luodaan menestyvää uutta, fossiilisia raaka-aineita korvaavaa liiketoimintaa. Olemme investoineet vuosien ajan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovointiin ja voimme luottavaisin mielin suunnitella tämän liiketoiminnan kasvattamista, sanoo Ovaska.