Käräjäoikeus määräsi Eksoten maksamaan korvauksia lähihoitajalle laittomasta työsuhteen irtisanomisesta

Oikeuden mukaan Eksote ei osoittanut määräaikaisuuksien perustetta 2014—2016, ja työsuhde oli toistaiseksi voimassaoleva.

Moises Garibay

Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi keskiviikkona päätöksen tapauksessa, jossa lähihoitaja vaati Eksotelta korvauksia työsuhteensa päättämisestä. Arkistokuva.
Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi keskiviikkona päätöksen tapauksessa, jossa lähihoitaja vaati Eksotelta korvauksia työsuhteensa päättämisestä. Arkistokuva.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on määrännyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) maksamaan korvauksia lähihoitajalle, jonka työsuhteen se päätti ilman laillista syytä.

Nainen työskenteli yli kolmen vuoden ajan lähihoitajana eri pituisissa, määräaikaisissa työsuhteissa samassa Eksoten yksikössä.

Hän vaati oikeusteitse Eksotelta yli 30 000 euron korvauksia perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä. Lähihoitaja katsoi, että hänen työsuhdettaan Eksoten kanssa olisi pidettävä toistaiseksi voimassa olevana eikä määräaikaiseksi.

Käräjäoikeuden mukaan Eksoten naisen kanssa vuonna 2013 tekemät määräaikaiset työsopimukset olivat perustellusta syystä määräaikaisia. Sen sijaan peruste syyskuun 2014 ja elokuun 2016 välisenä aikana tehtyjen sopimusten määräaikaisuuteen jäi käräjäoikeuden mielestä näyttämättä toteen. Tämän vuoksi lähihoitajan työsopimuksia on pidettävä syyskuusta 2014 alkaen toistaiseksi voimassa olevina.

Eksoten mukaan sillä oli perusteet

Eksote vaatii käräjäoikeutta hylkäämään kantajan vaatimukset ja kantajaa korvaamaan Eksoten oikeudenkäyntikulut.

Eksoten mukaan määräaikaisille työsopimuksille on ollut perusteltu syy, sillä määräaikaista työntekijää on tarvittu tekemään sairausloman ja työkierron sijaisuuksia, palvelurakenteen muutoksesta johtuvia sijaisuuksia ja resurssipoolin kehittämishankkeesta johtuvia vuosilomasijaisuuksia.

Eksoten mukaan sillä on ollut peruste päättää työsopimus, sillä lähihoitaja ei ole suorittanut lääkelupaa, vaikka työnantaja on niin ohjeistanut ja määrännyt.

Oikeuden mukaan Eksote ei kuitenkaan näyttänyt toteen, että lääkeluvan puuttumisen vakavuus olisi tehty lähihoitajalle selväksi. Naisen työnteko oli jatkunut samalla tavalla, ja hän oli osallistunut lääkehoitoon työsuhteensa päättymiseen saakka.

Käräjäoikeus määräsi Eksote maksamaan lähihoitajalle irtisanomisajan palkan noin 2 800 euroa, korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä noin 8 700 euroa, lähihoitajan oikeudenkäyntikulut noin 22 500 euroa sekä työttömyysvakuutusmaksuja noin 3 500 euroa. Kaikki korvaukset on maksettava korkoineen.

Ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hovioikeuteen.

Eksoten edustaja kertoi, että heidän on perehdyttävä käräjäoikeuden päätökseen ennen kuin he voivat kommentoida sitä.

Luetuimmat