Lappeenrannan yt-neuvottelut käyntiin — miljoonan euron alijäämän taustalla odotettua pienemmät tulot ja ennakoitua suuremmat kustannukset

Kadut ja ympäristö -vastuualueella edessä toiminnallisia muutoksia ja mahdollisesti irtisanomisia.

Hanna Koikkalainen

Lappeenranta aloittaa perjantaina yt-neuvottelut kunnossapidon ja ympäristön vastuualueella. Osa varikon toiminnoista muuttuu lähiaikoina.
Lappeenranta aloittaa perjantaina yt-neuvottelut kunnossapidon ja ympäristön vastuualueella. Osa varikon toiminnoista muuttuu lähiaikoina.

Lappeenrannan kaupungin kadut ja ympäristö -vastuualueen yt-neuvottelut käynnistyvät virallisesti tällä viikolla.

Vastuualue on kaupungin tarkentuneen tilinpäätösennusteen mukaan ylittänyt viime vuonna talousarviokehyksensä noin miljoonalla eurolla.

Heikon taloustilanteen taustalla on se, että katualueiden vuokrauksesta, varikon palvelujen myynnistä ja joukkoliikenteestä saadut tulot eivät yltäneet tavoitteeseensa. Lisäksi kunnossapidon ja joukkoliikenteen kustannukset ovat kasvaneet arvioitua enemmän.

Lappeenrannan kaupunginhallituksen piti maanantain kokouksessa myöntää 300 000 euron tuki joukkoliikenteelle helpottamaan vastuualueen asemaa. Esitys jäi pöydälle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkolan (sd.) mukaan asiaan ei liity dramatiikkaa.

— Se käydään paremmalla ajalla läpi ensi viikon kokouksessa. Silloin paikalla ovat myös hallinnonalan johtavat virkamiehet kertomassa tilanteesta, Kakkola sanoo.

Varikko muuttaa Pajarilaan

Toinen syy yt-neuvottelujen taustalla on toiminnallinen.

Kadut ja ympäristö -vastuualueen varikko muuttaa loppukeväästä Opintieltä Pajarilaan Pikkalanlähteenkadulle. Se antaa mahdollisuuden toiminnan järjestämiselle uudella tavalla.

Varikolla on kalustoa yli 50 yksikköä ja siellä työskentelee noin 35 henkilöä. Muutto vaikuttaa välittömästi tai välillisesti koko vastuualueen toimintaan. Esimerkiksi kunnossapitoalueiden suunnitteluun ja aura-autojen reititykseen on tulossa muutoksia.

YT:n piirissä 120 työntekijää

Vs. kaupungininsinööri Olli Hirvonen kertoo kaupungin tiedotteessa, että varikon muuton yhteydessä on mahdollisuus tarkastella vastuualueen toimintaa uudelta pohjalta.

— Henkilöstöä halutaan käyttää tulevaisuudessa monipuolisemmin erilaisiin tehtäviin. Vastuualueella on ollut oma sisäinen laskutus, joka on ollut menetelmänä melko raskas. Vastuualueen tukitoimintoja, kuten korjaamo- ja puhtaanapitopalveluja sekä hallintoa tulee niin ikään tarkastella uudelleen.

Yt-neuvottelujen piirissä on yhteensä 120 työntekijää.

Irtisanomisuhka koskee noin kymmentä henkilöä. Työntekijät ovat jo vedonneet siihen, etteivät irtisanomiset kuulu vuonna 2008 voimaan tulleen Lappeenranta -sopimuksen henki.

Lappeenranta-sopimus menee uusiksi

Sopimus on parhaillaan päivitettävänä. Kaupungin työhyvinvointikoordinaattori Jussi Korpinen on jo käynnistänyt työnsä.

Korpisen mukaan työntekijöiden asema turvataan, kuten ne voimassaolevissa virkaehtosopimuksessa ja työehtosopimuksissa määritellään.

— Jos työ loppuu, velvoite etsiä uutta työtä on ihan selvä asia. Mutta mitään yksiselitteistä lupausta työllistymisestä ei voi antaa.

Hän uskoo, että uusi sopimus on valmis allekirjoitettavaksi ennen kesälomia.

Luetuimmat