Itä-Suomen hallinto-oikeus: Lappeenrannan kaupunki sai käyttää etuosto-oikeutta Hyväristönmäellä

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon suunnitelmat olivat jo pitkällä.
Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon suunnitelmat olivat jo pitkällä.

Lappeenrannan kaupunki sai Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan käyttää etuosto-oikeutta Hyväristönmäellä. Kaupunki oli ostanut kuuden hehtaarin alueen vuoden 2018 syksyllä jätevedenpuhdistamoa varten.

Valittaja piti etuosto-oikeuden käyttämistä ostajien kannalta kohtuuttomana. Valittaja olisi tekemällään kiinteistökaupalla yhdistänyt aikoinaan sukulaisten kesken lohkotut maat takaisin yhteen omistukseen.

Valittajan mukaan etuosto-oikeuden käyttämiselle ei ollut perusteita ja sen takana on monia olettamia, joiden kaupunki epärealistisesti toivoo toteutuvan.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaupungin maanhankinta ja muu hankkeen toteuttamiseksi vaadittava toiminta on ollut johdonmukaista.

Hyväristönmäen osayleiskaava on kumottu vuoden 2019 maaliskuussa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Etuosto-oikeuden käytön tarkoitus arvioidaan kuitenkin sen ajankohdan mukaan, jolloin etuosto-oikeutta on käytetty eli tässä tapauksessa syksyn 2018.

Hallinto-oikeuden mukaan ei ole ilmennyt, että kaupungin suunnitelmat Hyväristönmäen alueesta olisivat sillä tavalla muuttuneet, että sillä olisi olennaista merkitystä etuosto-oikeuden käyttämisen arvioimisessa.

Päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hyväristönmäki.jpg

 

Luetuimmat