Tilaajalle

Kekkilä ja UPM tekevät ravinneyhteistyötä — Kukkuroinmäen kompostointilaitos tuottaa kolmanneksen Kaukaan tehtaiden jätevedenpuhdistamon tarvitsemasta typestä — Puhdistamo siirtyy ajan oloon pelkän kierrätysravinteen käyttöön

Kompostoinnin sivutuotteena syntyvää typpipitoista pesurivettä ei enää tarvitse pumpata Toikansuon puhdistamolle vaan kaikki menee hyötykäyttöön.

Minna Mänttäri

Kekkilä on etsinyt hyötykäyttöä Joutsenon Kukkuroinmäen kompostointilaitoksen pesurivesille. Laitosvastaava Vesa Kaipia on hyvillään siitä, että käyttäjä on löytynyt.
Kekkilä on etsinyt hyötykäyttöä Joutsenon Kukkuroinmäen kompostointilaitoksen pesurivesille. Laitosvastaava Vesa Kaipia on hyvillään siitä, että käyttäjä on löytynyt.

Eteläkarjalaiset edistävät jätteillään UPM Kaukaan puhdistamon toimintaa. UPM tekee ravinneyhteistyötä maakunnan biojätteet ja jätevesilietteet käsittelevän Kekkilän Kukkuroinmäen kompostointilaitoksen kanssa.