Mikkelin hiippakunta kasvaa Lahden suuntaan — Jatkossa hiippakuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat

Hiippakunnasta siirtyvät pois Kiteen, Tohmajärven ja Joutsan seurakunnat—Vastaavia vaihdoksia tehtiin eri puolilla maata maakuntarajoja mukaellen

Kimmo Seppälä

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen huomautti tuoreeltaan kirkolliskokouksen päätöksestä, että hiippakuntien rajojen tarkistaminen merkitsee isoa muutosta. Se on hiippakunnassa lähivuosien painopiste.
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen huomautti tuoreeltaan kirkolliskokouksen päätöksestä, että hiippakuntien rajojen tarkistaminen merkitsee isoa muutosta. Se on hiippakunnassa lähivuosien painopiste.

Etelä-Karjalankin käsittävän Mikkelin hiippakunnan rajat menevät uusiksi kirkolliskokouksen päätöksellä.

Hiippakunta kasvaa länteen Päijät-Hämeen suuntaan, josta tulevat mukaan Lahden seurakuntayhtymä sekä Askolan, Hollolan sekä Orimattilan seurakunnat. Pieksämäen seurakunta siirtyy Mikkelin alaisuuteen Kuopion hiippakunnasta.

Vastaavasti itäisimmät Kiteen ja Tohmajärven seurakunnat siirtyvät Kuopion hiippakuntaan. Joutsan seurakunta vaihtaa Mikkelin hiippakunnasta Lapuan hiippakuntaan.

Kirkolliskokouksen tiedotteessa luonnehditaan, että muutosten jälkeen hiippakuntien koko, jäsenmäärä ja taloudelliset edellytykset ovat tasasuhtaiset.

Hiippakunnat noudattelevat nyt myös paremmin maakuntarajoja. Vastedes Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Kirkolliskokous hyväksyi esityksen pitkän keskustelun ja äänestysten jälkeen.

Noin 50 puheenvuoroon venyneessä keskustelussa ehdotettiin esityksen hylkäämistä kokonaan. Kahdessa ehdotuksessa esitettiin, että poikettaisiin maakuntarajojen mukaisista hiippakuntarajoista.

Ratkaisevassa äänestyksessä edustajista 77 puolsi muutoksen hyväksymistä ja vastaan äänesti 30, tyhjiä ääniä oli 1.

"Ei viekkauvella eikä vääryyellä"

Osassa puheenvuoroja arveltiin, että uudistus oli tehty Mikkelin hiippakunnan tarpeista käsin ja varten.

Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen mielestä on ymmärrettävää, että hiippakuntarajojen tarkistus on herättänyt kritiikkiä ja monenlaista huolta.

— Tilanne on kaikille uusi. Toivon, että nyt näkisimme ne mahdollisuudet, joita uudistukseen sisältyy.

Piispa totesi puheenvuorossaan kirkolliskokoukselle, että asiasta ei hänen mielestään kannata tehdä hiippakuntien välistä riitaa.

— Tiernapoikia siteeraten totean, että emme ole millään viekkauella emmekä vääryyellä tulleet teijän huoneeseenne. Kyse on järjestelystä, josta on aloitteen tehnyt kirkolliskokous itse.

Hiippakuntarajojen tarkistus maakuntapohjaiseksi on Häkkisen mukaan Mikkelin hiippakunnalle suuri muutos.

— Haikeana luovumme kahdesta seurakunnasta, mutta samalla otamme lämpimästi vastaan Pieksämäen seurakunnan ja Hollolan rovastikunnan seurakunnat.

—Teemme tuomiokapitulissa parhaamme muutoksen onnistumiseksi. Se tulee olemaan lähivuosien painopiste.

Artikkelia muokattu 9.5.2019 kello 12.58. Lisätty tieto, että Joutsan seurakunta siirtyy Lapuan seurakuntaan.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut