Taipalsaari lähdössä Kutilan kanavaa suunnittelevaan yhtiöön – Panostukset lähivuosina ovat yli kaksi miljoonaa euroa

Kanava loisi mahdollisuuksia matkailulle. Myös veden laatu parantuisi uusien pumppaamojen avulla.

FCG, Etelä-Karjalan liitto

Kutilan kanavaa on suunniteltu Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan väliin, Kutilantaipaleen ja Umianlammen halki.
Kutilan kanavaa on suunniteltu Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan väliin, Kutilantaipaleen ja Umianlammen halki.

Taipalsaari on lähdössä mukaan Kutilan kanavan rakentamista suunnittelevaan yhtiöön.

Yhtiötä ei ole vielä perustettu, mutta Taipalsaaren kunnanhallitus esittää, että Taipalsaaren kunta lähtee mukaan yhtenä perustajaosakkaista enintään 225 000 euron osakepääomalla.

Kanavahankkeen kokonaisbudjetiksi on tällä hetkellä arvioitu 15 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitusosuus olisi kaksi kolmasosaa. Hallitusohjelmassa on varauduttu Kutilan kanavan kaltaisiin hankkeisiin. Kutila on tällä hetkellä ainoa suunnitteilla oleva kanavahanke Suomessa, joten valtion rahoitukseen on hyvät mahdollisuudet.

Rahoitusneuvottelujen käynnistämiseksi hankkeeseen osallistuvilta kunnilta tarvitaan sitoumukset.

Lappeenrannan ja Taipalsaaren tulisi kummankin varata vuosien 2022–23 investointiohjelmiinsa 2,25 miljoonaa euroa hanketta varten. Näiden lisäksi Savitaipaleen ja Lemin osuudeksi on laskettu yhteensä puoli miljoona euroa.

Ensi viikolla kokoontuva Taipalsaaren kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta tekee 2,25 miljoonan euron investointivarauksen Kutilan kanavan rakentamista varten.

Kanava on myös ympäristöhanke

Kutilan kanavan tavoitteena on sujuvoittaa vesiliikennettä eteläisellä Saimaalla Pien- ja Suur-Saimaan välillä.

Kanavahankkeen odotetaan luovan uusia mahdollisuuksia alueen risteilyliiketoiminnalle ja muille matkailu-, ohjelma- ja majoituspalveluille.

Kanavaa pidetään myös ympäristöhankkeena, joka parantaa Saimaan veden laatua.

Kanavan yhteyteen on suunnitteilla uusia pumppaamoja, joiden avulla Suur-Saimaan vettä tullaan siirtämään Pien-Saimaalle, erityisesti rehevöitymisestä kärsivälle Maavedelle.