Eksoten menoylitys vie Lappeenrannankin tuloksen miinukselle — Kunnat kärvistelevät, vaikka Eksoten sote-kustannukset ovat maan matalimmat

Kimmo Jarvan mukaan kunnat joutuvat kohta sopeuttamaan Eksoten takia muita palveluitaan. Pentti Itkonen pitää kuntien vaatimusta jo kohtuuttomana. ”Eihän me voida edellisvuotta pienemmällä selvitä”.

Kesäkuun loppuun mennessä Eksoten henkilöstökulut ovat olleet 0,9 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota suuremmat.  Arkistokuvassa Tuija Tallgren on lähdössä kotihoitokierrokselle.
Kesäkuun loppuun mennessä Eksoten henkilöstökulut ovat olleet 0,9 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota suuremmat. Arkistokuvassa Tuija Tallgren on lähdössä kotihoitokierrokselle.

Eksoten tälle vuodelle ennustettu 11,1 miljoonan euron alijäämä uhkaa viedä myös sen jäsenkuntien tilinpäätöksiä miinukselle. Esimerkiksi Lappeenrannan kaupunki tekisi ennusteen mukaan lievästi positiivisen tuloksen. Kuitenkin Eksoten alijäämän vuoksi tehtävä 5,5 miljoonan euron varaus painaisi tuloksen yli viisi miljoonaa euroa miinukselle.

Jos Eksoten menoja ei saada kuriin, joutuu Lappeenranta, kuten maakunnan muutkin kunnat, sopeuttamaan muita kunnallisia palveluitaan, jotta sote-kustannukset saadaan maksettua. — Kimmo Jarva

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alijäämää huolestuttavana. Jarvan mukaan sama huoli painaa myös Etelä-Karjalan muita kuntia. Vaarana on, että Eksoten menot kuormittavat jäsenkuntia vielä ensi ja seuraavanakin vuonna.

— Jos Eksoten menoja ei saada kuriin, joutuu Lappeenranta, kuten maakunnan muutkin kunnat, sopeuttamaan muita kunnallisia palveluitaan, jotta sote-kustannukset saadaan maksettua.

Tilannetta pahentaa kuntien verotuloihin tuleva merkittävä lovi

Mika Strandén

Kimmo Jarvan mukaan kunnat joutuvat ehkä säästämään muista palveluistaan, jotta sote-kulut saadaan maksettua.

Lappeenrannan rahoitusjohtaja Jari Iskanius sanoo kaupungin varautuneen jonkinlaiseen Eksoten menokehykseen.

— Mutta ei tuon tyyppisiä ylityksiä pysty vuodesta toiseen kattamaan ilman, että puututaan omaan toimintaan. Ja jos tilanne ei oikene ja jatkuu samana ensi ja seuraavan vuoden, meillä on kohta kolme kertaa viisi miljoonaa euroa kattamattomia alijäämiä.

Eksoten menoylitys kärventää Lappeenrantaa erityisesti senkin takia, että kaupungin kunnallisveron tuotto on jäämässä 3,7 miljoonaa pienemmäksi, mitä budjetissa varauduttiin.

Mika Strandén

Olemme tehneet erittäin paljon sen eteen, että kunnat ovat saaneet sote-palvelut halvalla, sanoo Pentti Itkonen.

Itkonen: Etelä-Karjalassa maan matalimmat sote-kustannukset

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen ymmärtää kuntien huolen, mutta vakuuttaa Eksoten tekevän parhaansa.

— Meillä on tällä hetkellä Suomen matalin sote-kustannusten taso. Etelä-Karjala käyttää vähiten rahaa sote-palveluihin Suomessa.

Etelä-Karjala käyttää vähiten rahaa sote-palveluihin Suomessa. — Pentti Itkonen

Itkonen selvittää, että esimerkiksi Kymenlaaksoon verrattuna Eksote on 15 miljoonaa ja Etelä-Savoon verrattuna 20 miljoonaa euroa matalammalla menotasolla.

— Olemme tehneet erittäin paljon sen eteen, että kunnat ovat saaneet sote-palvelut erittäin halvalla. Toki meillä on paljon edelleen kehitettävää ja kehittäminen jatkuu.

Itkonen toteaa, että kuntien budjettivaatimus tälle vuodelle oli kohtuuton.

— Kunnat tiesivät tehdessään määrärahavarauksia tälle vuodelle, että emmehän me voi edellisvuotta pienemmällä selvitä.

Kehittäminen jatkuu, vaikka kritiikkiä tulee

Itkosen mukaan Eksoten palveluihin kohdistuva kritiikki on voimistunut sitä mukaa, kun budjettia vedetään tiukemmalle.

— Mutta vaikka meillä ei ole löysää rahaa, meillä on edelleen mahdollisuus kehittää toimintoja. Se taas saattaa herättää kritiikkiä niin henkilökunnassa kuin asiakkaissakin, kun asiat muuttuvat.

Itkosen mielestä kuntien pitäisi varautua siihen, että Eksotenkin tarvitsee budjettiinsa normaalin kasvun.

— Valtiovarainministeriön mukaan menokasvu on 2,4 prosenttia vuodessa. Etelä-Karjalassa sote-menot kasvavat, koska täällä on vanheneva väestö, joka käyttää palveluja paljon.

Fakta: 11,1 miljoonaa miinuksella

Eksoten vuoden 2018 alijäämäksi ennustetaan 11,1 miljoonaa euroa. Se on 2,7 miljoonaa tarkistettua talousarviota heikompi.

Toimintakulujen ennustetaan kasvavan viime vuoteen verrattuna 3,4 prosenttia. Ilman 4,9 miljoonan euron palkankorotusten vaikutusta toimintakulujen kasvu on 2,4 prosenttia.

Terveys- ja vanhuspalvelujen alijäämän ennakoidaan olevan 1,9 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota heikompi sekä perhe-ja sosiaalipalvelujen 0,8 miljoonaa heikompi.

Lähde: Eksote