Eksote soittaa kaikille yli 80-vuotiaille eteläkarjalaisille korona-asioissa – soittelu alkaa tänään torstaina

Puheluiden tarkoitus on varmistaa kaikkien ikääntyneiden hyvinvointi koronavirusepidemian aikana. Soittoringissä on 30 työntekijää, ja puhelun saa noin 7 500 ikäihmistä.

Evelin Kask

Soittoringissä on 30 työntekijää. Tarkoitus on tavoittaa 7 500 eteläkarjalaista.
Soittoringissä on 30 työntekijää. Tarkoitus on tavoittaa 7 500 eteläkarjalaista.

Eksotelta soitetaan kaikille eteläkarjalaisille yli 80-vuotiaille. Poikkeusolojen aikaisen toimintamallin mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella asuviin yli 80-vuotiaisiin asukkaisiin otetaan puhelimitse yhteyttä.

Puheluiden tarkoitus on varmistaa kaikkien ikääntyneiden hyvinvointi koronavirusepidemian aikana, ilmittaa Eksote tiedotteessa.

Toiminta käynnistyy tänään torstaina. Soittoringissä on noin 30 henkilöä, jotka ovat Eksoten väistyneiden palveluiden työntekijöitä.

Myös kunnat ja seurakunnat tarjoavat apua

Myös kunnat ovat tarjonneet henkilöstöään avuksi. Alueen kunnista Lemi on jo maanantaina käynnistänyt yli 70-vuotiaiden tavoittamisen puhelimitse. Lemin alueella soitoista vastaa kunta.

– Eteläkarjalaiset seurakunnat ovat nekin tarjonneet keskusteluapua eli puheluissa kysytään myös lupaa antaa asukkaan yhteystiedot seurakunnan työntekijälle, jos keskusteluavun tarvetta ilmenee, kertoo soittoringistä Eksotella vastaava projektipäällikkö Kirsi Kukkonen tiedotteessa.

Eksotelta soitetaan lisäksi kotihoidon tukipalveluiden piirissä oleville yli 70-vuotiaille Etelä-Karjalan asukkaille.

Kai Skyttä

Eksote aloittaa soittelun ikäihmisille ennen pääsiäistä.
Eksote aloittaa soittelun ikäihmisille ennen pääsiäistä.

Puhelun saa lähiaikoina noin 7 500 eteläkarjalaista ikäihmistä. Soittorinki ei kata omaishoidon asiakkaita eikä omaishoidettavia, veteraaneja tai kotihoidon asiakkaita, jos heillä on kontakti jo muualta Eksotesta.

Kauppa- ja apteekkiasiointituki jatkuu

Puheluilla jatketaan jo alkanutta kauppa- ja apteekkiasiointiyhteistyötä kuntien kanssa. Puheluissa varmistetaan ruoka- ja apteekkihuollon toimivuus, keskusteluavun ja henkisen tuen tarve sekä muut mahdolliset tuen tarpeet.

– Tarpeen mukaan toimintaa jatketaan koronaepidemiatilanteen jatkuessa ja soitetaan uudelleen niille asiakkaille, joilla ilmenee ensimmäisellä soittokierroksella uuden soiton tarvetta tilanteen jatkuessa. Soittoja laajennetaan myöhemmin koskemaan yli 70-vuotiaita, selvittää Kukkonen.

Eksote varoittaa huijaussoitoista

Liikkeellä on myös huijaussoittoja, joten Eksote muistuttaa, ettei puheluissa kysytä koskaan pankkitunnuksia, henkilötunnuksia eikä tarjota maksullisia palveluja.