Työttömyys väheni Etelä-Karjalassa — Työttömiä on nyt noin 1600 henkeä vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, Etelä-Karjalassa työttömiä työnhakijoita on eniten Rautjärvellä ja Imatralla

Työttömyys väheni myös valtakunnallisesti. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 9,2 prosenttia.

Sari Tauru

Nuorten työttömien määrä pieneni 17 prosenttia edellisvuoteen samaan ajankohtaan verrattuna.
Nuorten työttömien määrä pieneni 17 prosenttia edellisvuoteen samaan ajankohtaan verrattuna.

Työttömyys Etelä-Karjalassa on vähentynyt. Etelä-Karjalassa työttömänä on nyt 7 928 henkilöä, mikä on 16,6, prosenttia eli 1 574 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Tiedot selviävät Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) julkaisemasta tammikuuta koskevasta työllisyyskatsauksesta.

Työttömien määrä pieneni kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä laski tammikuussa Lappeenrannassa, yhteensä 906 henkilöllä verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Imatralla työttömien työnhakijoiden määrä laski 373 henkilön verran.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Etelä-Karjalassa oli 13,3 prosenttia. Valtakunnallisesti vastaava luku on 10,9% eli työttömien osuus Etelä-Karjalassa on keskimääräisesti muuta Suomea korkeampi. Suurin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Etelä-Karjalan kunnista on Rautjärvellä (18,0%) ja Imatralla (15,7%). Lappeenrannassa tämä luku on 13,0 prosenttia. Kaikkein matalin työttömyysaste oli Taipalsaarella, missä se oli 9,3 prosenttia.

Työttömien määrä vähentyi kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä sekä kaikilla koulutusasteilla. Eniten työttömyys laski rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Myös nuorten työttömien määrä väheni 19 prosentilla.

Työttömyys väheni myös valtakunnallisesti. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2018 tammikuussa 238 000 henkeä, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 9,2 prosenttia.