Ajatushautomon nuoret ideoivat baariauton ja webnuorisotilan korvaamaan maaseudun vähäistä julkista liikennettä

Amaze Me Leader - nuoret huomasivat, että omaan asuinympäristöönsä voi vaikuttaa.

Skotlannissa ja Kyyhkylän Kartanon ajatusten hautomossa oli mukana nuoria Lappeenrannan, Kouvolan, Savonlinnan ja Mikkelin seuduilta.
Skotlannissa ja Kyyhkylän Kartanon ajatusten hautomossa oli mukana nuoria Lappeenrannan, Kouvolan, Savonlinnan ja Mikkelin seuduilta.

Amaze Me Leader - Change Makers -hankkeen nuoret kokoontuivat ajatushautomoon Kyyhkylän kartanoon Mikkeliin viime lauantaina.

Kohtaamisen ahaa-elämykseksi nousi se, että asuinympäristöönsähän voi jokainen itse vaikuttaa. Maaseudun ja kylien ilmapiiriin vaikuttavat voimakkaasti ihmiset itse ja se miten paikkakunnasta puhutaan.

Hautomon pohjana oli Skotlannissa elokuussa pidetty kansainvälinen seikkailuleiri. Siellä on maaseudun nuorilla samanlaisia haasteita kuin Suomessakin. Nuoria innosti se, miten hyvin skottinuoret tuntevat juurensa ja kulttuuriperintönsä. Skotlannin vahvuuksia ovat esimerkiksi linnat, Saimaan maakunnista nuoret löysivät esimerkiksi kirkkaan tähtitaivaan, puhtaat vesistöt, hiljaisuuden, tilan ja rauhan. 

Yksinkertaisten ja jo olemassa olevien asioiden kuten marjastuksen, kalastuksen ja retkien tuotteistamisen ohella nuoret haluaisivat herättää henkiin Kalevalan tarut ja hahmot matkailutuotteina. Matkailijoita he houkuttelisivat seudun omaleimaisuudella ja helpolla pääsyllä villiin luontoon.

Maaseudun pitkät välimatkat ja olematon julkinen liikenne huolestuttavat nuoria. Ideoiksi tämän helpottamiseksi nousivat nostalginen baariauto, verkossa oleva nuorisotila ja kylien kimppa-autot.

Nyt nuoret lähettävät  #amazemeleader2018 -postikortteja herättelemään maaseudun kehittäjiä ja päättäjiä sekä urheiluseurojen ja yhdistysten vaikuttajia kuuntelemaan nuorten ajatuksia päätöksenteossa. Myös vahvempaa kasvatusta vaikuttamiseen toivottiin. Nuoret kutsuisivat päättäjiä rentoihin kohtaamisiin kouluissa, kuten istumaan säkkituoleihin. Kunnan päätöksiä toivottiin esille nuoria kiinnostavin tavoin, esimerkiksi ”twittermäisesti”.

Nuorten mielestä konkreettiset tutustumiset menestyviin yrityksiin antavat potkua yrittäjyysajatteluun. Mentorointi, kevytyrittäjyys ja pop-up-yrittäjyys nähtiin vaihtoehtoina matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Nämä väylät edistäisivät tse itsensä työllistämistä maaseudulla. 

Hankkeeseen osallistumisen merkittävimpiä kokemuksia olivat yhteisöllisyys ja porukkahenki. Samaa yhteen hiileen puhaltamista nuoret haluavat nähdä myös maaseudulla, kuten myös yhteistyötä yli sukupolvien.

Nuorten ideapankin työstämistä pyritään jatkamaan paikallisesti Leader-ryhmissä sekä Amaze Me Leader -hankkeen seikkailuseminaarissa ensi vuonna.

Amaze Me Leaderin idea on lisätä yrittäjähenkisyyttä, osallisuutta ja leader-tietoutta seikkailukasvatuksen kautta. Samalla nuoret rakentavat verkostoja ja saavat kansainvälistä kokemusta.

Jos alla oleva video ei näy, pääset siihen tästä.

 
Maaseudun haasteita:

Luetuimmat