Korkeakoulujen pitää valita pian valtaosa opiskelijoista todistuksen perusteella – LUT:n väylä antaa sadalle mahdollisuuden osoittaa kykynsä toisella tavalla

LUT Highway -väylän kautta voi päästä opiskelemaan diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi.

Kai Skyttä, Kai Skyttä

Opiskelija Anastasia Gordiyevskaya tuntee yhden avoimen yliopiston opiskelijan, joka on nyt päässyt sisään korkeakouluun.
Opiskelija Anastasia Gordiyevskaya tuntee yhden avoimen yliopiston opiskelijan, joka on nyt päässyt sisään korkeakouluun.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto kehittää uusia hakuväyliä pääsykokeiden ja todistusvalinnan rinnalle.

Taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön halu nopeuttaa uusien ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin. Tulevaisuudessa yhä useampi saa opiskelupaikkansa pelkän ylioppilastodistuksen perusteella.

Samaan aikaan pohditaan, mitkä voisivat olla vaihtoehtoisia reittejä korkeakouluopintoihin.

Lappeenrannassa 100 uutta opiskelijaa aloittaa syksyllä vuodenmittaiset LUT Highway –väyläopinnot, joiden kautta voi päästä opiskelemaan diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi.

Väyläopinnot ovat ilmaisia, mutta ne eivät oikeuta opintotukeen.

Lisäksi yliopisto on päättänyt muuttaa kaikki avoimen yliopiston opinnot maksuttomiksi ensi lukuvuodeksi.

— Halusimme tarjota motivoituneille opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoja, vaikka opiskelupaikka olisi jäänyt tänä vuonna saamatta, sanoo koulutuksen vararehtori Jaana Sandström.

Opiskelijat valitaan uudelle LUT Highway –väylälle ilmoittautumisjärjestyksessä. Kauppatieteisiin on tarjolla 40 ja tekniikan koulutusohjelmiin 60 paikkaa.

Tällä hetkellä paikkoja saa jo jonottaa, sillä kiintiöt ovat täyttyneet. Kauppatieteiden paikat menivät täyteen reilussa tunnissa ilmoittautumisen avauduttua.

Todistusvalinta muuttaa korkeakouluhakuja

Ylioppilastodistuksen merkitys painottuu korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa tulevina vuosina.

Viimeistään vuonna 2020 suurin osa opiskelijoista täytyy valita ylioppilastodistusten perusteella jokaiseen hakukohteeseen.

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon valitaan jo nyt paljon opiskelijoita todistusvalinnalla.

Kai Skyttä, Kai Skyttä

Sähkötekniikkaa opiskeleva Kasper Saarinen ei tunne avoimen yliopiston opiskelijoita. Hän arvioi, että he eivät juuri käy opiskelijatapahtumissa tai luennoilla, koska kursseja voi suorittaa myös etäopiskeluna.

Esimerkiksi tekniikan aloilla 50% aloituspaikoista täytetään suoraan ylioppilastutkinnon pisteytyksen perusteella.

Todistusvalinnan myötä yliopistoon halutaan kehittää hakureittejä, joissa sisäänpääsy ei riipu pääsykokeiden tai ylioppilaskokeiden kaltaisista stressaavista tilanteista, joissa kaikki opiskelijat eivät menesty.

Koulutuksen vararehtori Jaana Sandströmin mukaan LUT Highway -väylää suunniteltaessa on pohdittu vuoden 2020 todistusvalintauudistusta.

— Nyt kun ministeriö linjaa muutoksia, on LUT Highway yksi kokeilu tässä muutosvirrassa. Meidän pitää koettaa, mikä toimii ja mikä on hyvä tulevien opiskelijoiden kannalta.

Yliopistoon ilman pääsykoetta

Yliopistoon on voinut päästä joillekin aloille jo aikaisemmin ilman pääsykoetta, kun on ensin suorittanut vaaditut opinnot avoimessa yliopistossa.

Lappeenrannassa näitä hakijoita on ollut vuosittain vain vähän.

Tekniikan aloilla on puhuttu vuosi tasolla noin yhdestä opiskelijasta.

Kauppatieteissä avoimen väylää pitkin saapuneita opiskelijoita on ollut lähes yhtä niukasti. Viime vuonna luku nousi kuitenkin 10 opiskelijaan.

LUT Highway on tähän määrään merkittävä lisäys.

Lappeenrannassa avoimen yliopiston opiskelijat ovat jo aina käyneet samoilla luennoilla kuin varsinaiset tutkinto-opiskelijat.

Nyt uudet väyläopiskelijat osallistuvat myös orientaatioviikkoon tutkinto-opiskelijoiden rinnalla.

Sandströmin mukaan yhteisellä orientaatioviikolla halutaan tukea LUT Highway -väylän opiskelijoiden ryhmäytymistä ja opintoihin sitoutumista.

Ensimmäistä kertaa väyläopiskelijoille tehdään myös henkilökohtainen opetussuunnitelma.

— Opinto-ohjausta on voinut saada jo aikaisemmin yliopistolta, vaikka olisi avoimen yliopiston opiskelija, mutta se on ollut aika lailla oman aktiivisuuden varassa.

LUT Highway -väylän opiskelijoiden täytyy suorittaa ohjelman vaatimat opintopisteet ensi toukokuun loppuun mennessä.

Suoritettujen kurssien keskiarvon täytyy olla vähintään 3,2 kauppatieteissä ja 2 tekniikan koulutusohjelmissa, jotta väyläopiskelija voi edes hakea ja päästä LUT:n tutkinto-opiskelijaksi.

— Sadasta opiskelijasta kaikki eivät hae keväällä tutkinto-opiskelijoiksi, Sandström arvioi.

Väylä voi lisätä opiskelijoiden tasa-arvoa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta suhtautuu myönteisesti kampuksella puhaltaviin uusiin tuuliin.

Puheenjohtaja Teemu Sikanen uskoo LUT Highwayn ja ilmaisten avoimen yliopiston kurssien lisäävän opiskelijoiden välistä tasa-arvoa.

Aikaisemmin esimerkiksi raha on voinut olla esteenä avoimessa yliopistossa opiskelulle tai jännittäminen pääsykokeissa menestymiselle.

Sikanen muistuttaa Sandströmin tapaan, että avoimen yliopiston opiskelijat eivät ole kampuksella mikään uusi juttu. Heidät toivotetaan jälleen tervetulleeksi.

Kai Skyttä, Kai Skyttä

Tietotekniikan opiskelija Ville Hartikainen ei tunne henkilökohtaisesti avoimen yliopiston opiskelijoita, mutta hän näkee heitä toisinaan luennoilla.

Uusi LUT Highway -väylä on kuitenkin herättänyt myös vastustusta.

Esimerkiksi Etelä-Saimaan mielipidepalstalla on keskusteltu, onko LUT Highway eräänlainen ohituskaista yliopisto-opintoihin.

Teemu Sikanen muistuttaa, että opiskelupaikka ole väyläopiskelijalle mikään itsestäänselvyys.

— Ei opiskelupaikkaa avoimen väylän tai LUT Highwayn kautta ole välttämättä mitenkään helppoa saada, hän sanoo.

Fakta: Tuki riippuu tilanteesta

Avoimen yliopiston tai väyläopintojen rahoittaminen voi osoittautua mutkikkaaksi, sillä niihin saa harvoin opintotukea.

Esimerkiksi LUT Highway -väylän opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen, koska he eivät ole yliopiston tutkinto-opiskelijoita.

Sen sijaan asumistukea he voivat saada muiden opiskelijoiden ja pienituloisten tapaan.

TE-toimisto voi luokitella yliopistotutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon johtavat väyläopinnot omaehtoiseksi opiskeluksi, johon on mahdollista saada työttömyysetuutta.

Palveluesimies Merja Jaatinen korostaa, että jokaisen väyläopiskelijan tilanne on kuitenkin erilainen.

Työttömyysetuuden myöntämiselle on perusteita esimerkiksi silloin, jos henkilön koulutus on vanhentunut tai terveydelliset syyt estävät nykyisessä ammatissa työskentelyn.

Väyläopiskelijan tulee olla vähintään 25-vuotias ja suoritettavien opintojen päätoimisia.

Toimeentulotuen suunnittelija Sari Pitkonen kertoo, että avoimen yliopiston opiskelijoiden ja väyläopiskelijoiden täytyy lähtökohtaisesti rahoittaa opintonsa muuten kuin toimeentulotuella, esimerkiksi ansiotyöllä.

Jos avoimen yliopiston opiskelija tai väyläopiskelija hakee toimeentulotukea, ohjaa Kela hänet TE-toimistoon ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi.

Pitkosen mukaan toimeentulotuen perusosaa voidaan jopa alentaa, jos henkilö laiminlyö oman elatusvelvollisuutensa, eikä hakeudu töihin, TE-toimiston asiakkaaksi tai opintoihin, jotka oikeuttaisivat opintotukeen.

Muokattu kello 10:36: Otsikko vaihdettu.