Bussit seisomaan heinäkuuksi? — Lappeenrannassa on pohdittu keinoja joukkoliikenteen tappioiden pienentämiseksi

Seisokki hiljaisempana ja eniten tappiota tuottavana kuukautena säästäisi kaupungin kassaan 150 000 euroa.

Mika Strandén

Heinäkuu ilman paikallisliikennettä olisi yksi tapa vähentää Lappeenrannan joukkoliikenteen tappioita.
Heinäkuu ilman paikallisliikennettä olisi yksi tapa vähentää Lappeenrannan joukkoliikenteen tappioita.

Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoitusvajetta pitäisi paikata noin puolella miljoonalla eurolla. Säästöjen löytäminen on kuitenkin osoittautunut työlääksi. Kaupunkikehityslautakunta nosti keskusteluissa esille eri vaihtoehtoja, kun se antoi lausunnon vihreiden valtuustoaloitteesta. Vihreät haluaa joukkoliikenteelle lisää rahaa.

Etelä-Saimaan saamien tietojen mukaan yksi lautakunnassa esiin nostetuista keinoista menojen pienentämiseksi oli joukkoliikenteen lopettaminen kokonaan heinäkuun ajaksi. Olisiko keino varteenotettava, kaupungininsinööri Olli Hirvonen?

— Heinäkuun liikenteestä luopuminen oli lautakuntakeskusteluissa yksi esimerkki. Se säästäisi 150 000 euroa, minkä lisäksi lipputulojen korotuksella olemme saamassa noin 100 000 euroa lisätuloja. Ne eivät kuitenkaan yhdessä riittäisi kattamaan vajausta.

Heinäkuu on bussiliikenteessä vuoden hiljaisin. Viime heinäkuussa kaupunkibusseissa tehtiin 70 000 matkaa. Ne toivat neljä prosenttia vuoden tuloista, samalla kun heinäkuun menot olivat kahdeksan prosenttia vuoden menoista.

— Maksamme siis suhteessa enemmän kuin saamme tuloja. Koululaiset ovat iso bussien käyttäjäryhmä, eikä heinäkuussa ole koulua.

Ajatus heinäkuun liikenteen lopettamisesta on silti huono. — Olli Hirvonen

Vaikka laskennallisesti kuukauden tauko kannattaisi, ei Hirvonen kannata sitä:

— Ajatus heinäkuun liikenteen lopettamisesta on silti huono, se antaisi huonon viestin, ja sillä voisi olla seurauksia muillekin kuukausille.

Kaupunki kilpailuttaa joukkoliikenteen tuottajat kevään aikana, mikä voi vaikuttaa kustannuksiin ensi vuodesta alkaen.

Lappeenrannan kaupunkibusseissa tehtiin viime vuonna 1,7 miljoonaa matkaa, minkä lisäksi kaupungin sisäisessä lähiliikenteessä tehtiin 200 000 matkaa.

— Liikkeellä on yli 10 000 matkakorttia. Kuinka paljon niitä ladataan, siitä ei ole tarkkaa tietoa.

Matkustajamäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,1 prosentilla, mutta joukkoliikenne on ollut koko ajan tappiollista. Se on ylittänyt talousarvion vuosittain noin 600 000 eurolla.

Joukkoliikenteen käyttäjien ja siten myös tulojen lisäämiseksi Hirvonen näkee joitain keinoja: uuden brändin kehittäminen, uudet ympäristöystävälliset bussit ja hinnoittelu.

— Ne ovat kuitenkin pitkäaikaisia toimia. Viime vuoden miinusta ei niillä pystytä paikkaamaan, hän toteaa.

Kaupunkikehityslautakunta ei esittänyt säästökeinoja, mutta totesi, että toimialana joukkoliikenteen tulisi kattaa syntyneet talousarvioylitykset valtuustokauden aikana eli vuoden 2021 alkuun mennessä. Kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa nettomenojen lisääminen ei ole mahdollista, lautakunta lausuu kaupunginhallitukselle vihreiden valtuustoaloitteesta.