Lappeenrantalainen Arsi Sinkko menee lukioon Savitaipaleelle, sillä hän ei päässyt Lappeenrantaan — Savitaipaleen lukiossa aloittaa tänä vuonna yli 20 ulkopaikkakuntalaista

Suurten lukioiden keskiarvorajojen nousu voi näkyä hakijaryntäyksenä pienempiin kuntiin. Pienissä lukioissa opiskelijoita pystytään avustamaan esimerkiksi taloudellisesti kaupunkilukioita paremmin.

Kai Skyttä

Arsi Sinkko sai tietää lukioon pääsystä viime torstaina. Hän aloittaa opintonsa syksyllä Savitaipaleen lukiossa, joka tuntui mieluiselta vaihtoehdolta jo hakuvaiheessa.
Arsi Sinkko sai tietää lukioon pääsystä viime torstaina. Hän aloittaa opintonsa syksyllä Savitaipaleen lukiossa, joka tuntui mieluiselta vaihtoehdolta jo hakuvaiheessa.

Lauritsalan yläkoulussa peruskoulunsa tänä keväänä päättänyt Arsi Sinkko aloittaa 21 muun ulkopaikkakuntalaisen nuoren kanssa lukio-opintonsa ensi syksynä Savitaipaleen lukiossa.

— Hain ensisijaisesti Kimpiseen ja Lyseon lukioon, mutta en päässyt niihin, lappeenrantalainen Sinkko kertoo.

Suuntaaminen kotikaupungin ulkopuolelle opiskelemaan ei kuitenkaan 15-vuotiasta Sinkkoa vaivaa.

— Savitaipaleelle meno ei haittaa yhtään, sillä se oli minulle alusta asti mieluinen vaihtoehto.

Sinkko asuu syksyllä alkavien lukio-opintojensakin aikana Lappeenrannassa. Hän suunnittelee kulkevansa koulumatkat bussilla, eikä pidentyvä koulumatka juuri huolestuta.

— Luulen, että busseja kulkee ihan hyvin. Reilun puolen tunnin koulumatkan voi hyödyntää vaikka läksyjen tekoon, Sinkko suunnittelee.

Savitaipaleelle hakijaryntäys

Savitaipaleen lukion hakijamäärä nousi merkittävästi viime vuodesta. Hakijoiden määrä kasvoi jopa kolmanneksella, kun viime vuoden 20 hakijan sijaan 32 peruskoulunsa päättänyttä nuorta haki ensisijaisesti Savitaipaleen lukioon. Näillä näkymin 38 opiskelijaa aloittanee opintonsa ensi syksynä Savitaipaleen lukiossa. Heistä jopa 21 tulee kunnan ulkopuolelta.

Lappeenrannan ympäryskuntien pienempiin lukioihin suuntaa opiskelemaan ensisijaisten hakijoiden lisäksi myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole päässeet peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvollaan Lappeenrannan isoihin lukioihin.

Savitaipaleen lukion rehtori Petri Kyyrä uskoo hakijaryntäyksen johtuvan kuitenkin pääasiassa koulun hyvästä ilmapiiristä.

— Nuorten keskuudessa on oltu tyytyväisiä lukion sisällä, ja sana varmasti kiirii.

— Sijoituimme viime vuonna opiskelijoiden lähtötason huomioon ottavassa lukiovertailussa viidenneksi koko Suomessa. Luulen myös tällaisten asioiden vaikuttavan positiivisesti hakijoiden mielipiteisiin.

Savitaipaleella keskiarvovaatimuksena on ollut 7,0 jo useampana vuonna.

— Tänäkin vuonna meille tulee kuitenkin opiskelijoita paljon vaadittua korkeammalla keskiarvolla, Kyyrä huomauttaa.

Kai Skyttä

Sinkko uskoo pienen lukion valttikortin olevan hyvä yhteishenki.
Sinkko uskoo pienen lukion valttikortin olevan hyvä yhteishenki.

Kunta avustaa lukio-opinnoissa

Savitaipaleen lukioon tulee Kyyrän mukaan uusia opiskelijoita runsaasti ympäryskunnista. Myös Lappeenrannasta kuusi opiskelijaa aloittaa syksyllä lukio-opintonsa Savitaipaleen lukiossa. Matkakorvauksissa pyritään Kyyrän mukaan auttamaan kauempaa tulevia opiskelijoita. Kunta järjestää kyyditykset, mikäli julkista kulkuneuvoa ei ole käytettävissä.

— Kyytejä pyritään järjestämään esimerkiksi peruskoulujen koulukyytien yhteyteen.

— Pienessä kunnassa pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme sähköiset opiskeluvälineet. — Petri Kyyrä

Savitaipaleen kunta tarjoaa lukio-opiskelijoille tietokoneet opintojen ajalle. Lukio-opetuksen ja ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen myötä tietokoneesta ja sähköisistä oppimisvälineistä on tullut välttämätön osa opiskelua, joiden hankkiminen jää kuitenkin yleensä opiskelijan itsensä vastuulle.

— Pienessä kunnassa pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme sähköiset opiskeluvälineet. Näin mahdollistamme samanlaisen ja yhtenäisen laitteiston kaikille, mikä helpottaa niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin työtä, Kyyrä kertoo.

Avustukset matkakustannuksissa ja asumisessa, sekä opiskeluvälineiden hankinnassa voivat kenties houkutella peruskoulunsa päättäviä nuoria jatkossakin Savitaipaleelle. Myös Lappeenrannan suurten lukioiden keskiarvorajojen hienoinen nousu voi näkyä pienten lukioiden suosion kasvuna.

Isojen lukioiden keskiarvorajat kohonneet

Lukioiden keskiarvorajojen nousu näkyy erityisesti kaupunkien isoissa lukioissa. Maakunnan pienempiin lukioihin vaadittiin yleisesti 7,0 keskiarvo. Imatralle alin hyväksytty keskiarvo oli 7,15. Lappeenrannan Kimpisen lukioon pääsi alimmillaan 7,83 keskiarvolla, joka on rehtori Olli Mielosen mukaan hieman viime vuotta korkeampi. Lappeenrannan Lyseon lukion keskiarvoraja nousi puolestaan huomattavasti edellisestä vuodesta, kun alin hyväksytty keskiarvo oli tänä vuonna jopa 8,38. Arsi Sinkko kokee keskiarvorajat oikeudenmukaisiksi.

— Ne, jotka jaksavat opiskella paljon, saavat helpommin haluamansa koulupaikan. Minusta se on reilua.

Kommentoidut