Kauppakamarit vaativat poikittaisliikennettä nopeammaksi — Riihimäen kolmioraide nopeuttaa junamatkaa Lappeenrannasta Tampereelle

Junayhteydet palvelisivat Kouvolan, Kotka ja Haminan, Lappeenrannan sekä Imatran talousalueita. Lisäksi kauppakamarit ehdottavat, että uudet yhteydet voisi synkronoida Pietarin Allegro-junavuorojen kanssa.

Tanja Rihu

Kauppakamarit vaativat poikittaisliikennettä nopeammaksi — Riihimäen kolmioraide nopeuttaa junamatkaa Lappeenrannasta Tampereelle

Junamatka Lappeenrannasta Tampereelle nytkähti kohti nopeutumista tiistaina. Hämeen kauppakamari ehdottaa Riihimäen kolmioraiteen ottamista matkustajaliikenteen käyttöön.

Hämeen kauppakamari kertoo tiedotteessaan ehdottavansa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Tampereen kauppakamarien kanssa, että VR ottaisi suunnitelmiinsa IC- ja Pendolino-junien liikenteen käynnistämisen Lahden ja Tampereen välille.

Riihimäen kolmiorata nopeuttaisi Kaakkois-Suomesta pendelöivien matkustajien matka-aikaa esimerkiksi Tampereelle noin puolellatoista tunnilla.

Pikajunamatka Lahdesta Hämeenlinnaan kestäisi vain hieman yli 40 minuuttia.

Riihimäen kolmioraide otettiin käyttöön tavaraliikenteelle kesäkuussa. Sen hyödyntäminen henkilöliikenteelle ei ole edennyt, vaikka jo vuonna 2012 käynnistettiin keskustelut IC- ja Pendolino-junaliikenteen avaamiseksi Lahden ja Tampereen välille.

Työvoima pääsee pendelöimään poikittain

Tiedotteessa muistutetaan, että nopea poikittaisyhteys mahdollistaisi entistä tehokkaammat työmatkayhteydet ja auttaisi työvoiman pendelöintiä myös itä-länsi-suunnassa.

Junayhteydet palvelisivat Kouvolan, Kotkan ja Haminan, Lappeenrannan sekä Imatran talousalueita.

Lisäksi uudet junayhteydet voisi synkronoida Pietarin Allegro-junavuorojen kanssa. Näin sisä- ja pohjois-Suomen matkailukohteet voisivat paremmin tarjota palveluja venäläisille matkailijoille.

Kauppakamarien näkemysten mukaan uudet junayhteydet eivät aiheuttaisi VR:lle lisäinvestointitarpeita ja parantuvat itä–länsi -yhteydet lisäisivät matkustajamääriä sekä parantaisivat asiakastyytyväisyyttä.