Luumäelle suunnitellaan 6 miljoonan biokaasulaitosta Kuutostien viereen lähelle Taavettia — Investointipäätös tarkoitus lyödä lukkoon vuoden loppuun mennessä

Luumäki valikoitui sijoituspaikaksi kunnan logistisen sijainnin perusteella. Lähellä on useita kaupunkeja, kuten Lappeenranta ja Kouvola.

Kai Skyttä

Biokaasulaitoksen paikaksi olisi tulossa Luumäen Energian hakelämpölaitoksen takana oleva metsikkö Luumäen Saviniementiellä.
Biokaasulaitoksen paikaksi olisi tulossa Luumäen Energian hakelämpölaitoksen takana oleva metsikkö Luumäen Saviniementiellä.

Luumäelle aiotaan rakentaa biokaasulaitos. Kuutostien läheisyyteen vastapäätä Taavetin keskustataajamaa sijoitettava biokaasulaitos prosessoisi massamäärällisesti vuodessa noin 20 000 tonnin raaka-ainemääriä.

— Euromääräisesti kyseessä on noin kuuden miljoonan euron investointi, kertoo Doranovan toimitusjohtaja Antti Myllärinen.

Doranova on uusiutuvan energian tuottamiseen ja hyödyntämiseen keskittyvä yritys, joka on rakennuttanut useita biokaasulaitoksia Suomeen. Luumäen biokaasulaitos on sen yksityisrahoitteinen projekti.

— Doranova vetää hanketta. Mukaan on tarkoitus tulla myös muita omistajia, jotka varmentuvat kesän aikana.

Hyvä sijainti

Päivi Virta-Salo

Luumäki valikoitui biokaasulaitoksen sijainniksi erityisesti kunnan logistisen sijainnin perusteella.

— Ympärillä on useita kaupunkeja, kuten Lappeenranta, Imatra ja Kouvola, sanoo Myllärinen.

Tarkka sijoituspaikka on Luumäen kunnan nykyisen hakelämpölaitoksen vieressä Saviniementiellä.

— Esiselvityksen perusteella paikka on valikoitunut parhaaksi sijainniksi.

Investointipäätöstä biokaasulaitoksesta ei kuitenkaan ole vielä tehty. Doranova on valmistellut ympäristölupahakemusta sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä energiatukea. Niitä ei ole kuitenkaan vielä jätetty.

— Käsittelyajat ovat useita kuukausia. Investointipäätös olisi tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä.

Biokaasulaitoksen ympäristöluvan käsittelystä Luumäen kunta.

Kai Skyttä

Investointipäätöstä biokaasulaitoksen rakentamisesta ei ole vielä tehty. Hanketta esittelee Doranova-yrityksen toimitusjohtaja Antti Myllärinen (vasemmassa reunassa).

Kaupan tuottama jäte tärkeä raaka-aine

Jos biokaasulaitos rakennetaan Luumäelle, se tulisi työllistämään noin viisi henkilöä. Kokoluokaltaan biokaasulaitos vastaisi suunnilleen esimerkiksi Etelä-Karjalan jätehuollon Kukkuroinmäkeen suunnittelemaa biokaasulaitosta.

Nämä kaksi biopolttolaitosta eivät kuitenkaan kilpaile keskenään, sillä Kukkuroinmäen laitos keskittyisi koti- ja yhdyskuntajätteeseen ja Luumäen biokaasulaitos taas keskittyisi muuhun biojätteeseen.

— Kaupan orgaaniset jätteet ovat iso virta, mistä raaka-ainetta saadaan. Lisäksi laitoksessa hyödynnetään myös esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, sanoo Myllärinen.

Ensin puhdistus

Prosessissa biomassa puhdistetaan ensin mahdollisista epäpuhtauksista kuten muovista. Tämän jälkeen syöte johdetaan biokaasureaktoriin, jossa sen keskimääräinen viipymä on 30 päivää. Massa kuljetetaan murskaimen läpi biokaasureaktoriin, missä massaa pidetään 30 päivän ajan lämpimässä, hapettomassa olosuhteessa.

— Bakteerit tuottavat biokaasua hapettomissa olosuhteissa. Kaasu puhdistetaan biometaaniksi, jolloin sitä voidaan käyttää maakaasun tavoin, Myllärinen sanoo.

Prosessissa jää lopputuotteeksi myös niin sanottua mädätysjäännöstä. Se voidaan hyödyntää maatalouden tarpeisiin esimerkiksi levittämällä pelloille.

— Tavoitteena on, että kaikki Luumäen laitoksen peltolannoitteet ovat luomukelpoisia.

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.

Lue kommentointiohjeet