Pienet turvesuot tarvitsevat jatkossa ympäristöluvan — kartoitus käynnissä Kaakkois-Suomessa

Ilona Pesu

Pienet turvealueet ovat aiemmin saaneet toimia ilman ympäristölupaa, ellei ole ollut epäilystä, että tuotanto vaarantaa vesistöjä.
Pienet turvealueet ovat aiemmin saaneet toimia ilman ympäristölupaa, ellei ole ollut epäilystä, että tuotanto vaarantaa vesistöjä.

Alle kymmenen hehtaarin kokoiset turvetuotantoalueet tarvitsevat tulevaisuudessa ympäristöluvan turpeen tuotantoa varten. Lupaa on haettava 1.9.2020 mennessä. Taustalla on ympäristönsuojelulain muutos.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kartoittaa parhaillaan pieniä turvetuotantoalueita Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Limnologi Tiina Ahokas arvioi, että alueita on Kaakkois-Suomessa noin 20. Niistä kymmenkunta on alueita, joista valvontaviranomaisen arvion mukaan aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Kartoitus painottuu näihin alueisiin.

Riskialttiita ovat alueet, jotka sijaitsevat Natura-vesistön valuma-alueella tai muilla turvetuotannon kuormitukselle tai muulla tavoin pilaantumiselle herkillä alueilla, tai joiden alapuolisessa vesistössä on kalataloudellisesti tai lajisuojelullisesti arvokas kalakanta. Haitallista on myös turvatuotantoalueiden sijaitseminen lähellä toisiaan, jolloin niiden vaikutukset kohdistuvat samaan vesistöön.

— Tällaisella alueella sijaitseminen ei ole automaattisesti este turvetuotannolle. Luvanhakuprosessissa arvioidaan, voiko toimintaa jatkaa ja millä ehdoilla, Ahokas sanoo.

Kartoitus tehdään ennen vuoden 2017 tuotantokautta. ELY-keskus tulee olemaan yhteydessä tiedossaan olevien ja ilmakuvien perusteella löytyvien pienten turvetuotantoalueiden toiminnanharjoittajiin.

Kimmo Puhakka

Kimmo Puhakka