Taipalsaari otti ensimmäisen askeleen kohti Kutilan kanavaa – Lappeenranta odottaa syksyä ja hallitukselta miljoonia euroja

Lemi epäröi vielä, mutta Savitaipaleella valmiuksia osallistua perustettavaan kanavayhtiöön.

FCG, Etelä-Karjalan liitto

Kutilan kanavaa on suunniteltu Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan väliin, Kutilantaipaleen ja Umianlammen halki.
Kutilan kanavaa on suunniteltu Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan väliin, Kutilantaipaleen ja Umianlammen halki.

Kutilan kanavan rakentaminen otti pienen askeleen eteenpäin tiistaina, kun Taipalsaaren kunnanhallitus linjasi kunnan rahoitusosuudesta kanavahankkeessa.

Taipalsaaren kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta tekee 2,25 miljoonan euron investointivarauksen Kutilan kanavan rakentamista varten vuosien 2022–23 investointiohjelmaansa.

Myös Lappeenrannalta odotetaan samansuuruista panosta.

Kokonaisbudjetti 15 miljoonaa euroa

Rahaa tarvitaan alkuvaiheessa rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavan kanavayhtiön pääomaksi puoli miljoonaa euroa, josta Taipalsaaren ja Lappeenrannan osuudet olisivat 225 000 euroa ja Lemin ja Savitaipaleen yhteensä 50 000 euroa.

Perustettava kanavayhtiö olisi luonteeltaan yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon.

Pääoman lisäksi rahaa tarvitaan kanavan rakentamiseen.

Kanavahankkeen kokonaisbudjetiksi on tällä hetkellä arvioitu 15 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitusosuus olisi kaksi kolmasosaa.

Hallitusohjelmassa on varauduttu Kutilan kanavan kaltaisiin hankkeisiin. Kutila on tällä hetkellä ainoa suunnitteilla oleva kanavahanke Suomessa, joten valtion rahoitukseen on hyvät mahdollisuudet.

Lappeenranta päättää syksyllä

Lappeenrannassa asiasta ei ole vielä päätöstä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sanoo, että kaupunki odottaa syksyä ja nykyistä selkeämpää näkemystä kuntataloudesta.

Esimerkiksi hallituksen päätökset kuntien tukipaketista puuttuvat.

– Korona vaikuttaa. Katsotaan syksyllä, kun talousnäkymä on ennakoitavissa paremmin.

Asiaa on viety eteenpäin Lappeenrannassakin.

– Meidän osallistumisemme on täysin sidottu valtion mukaantuloon.

Lemille ajankohta on huono

Lemillä tilanne on myös avoin. Lemin kunnanjohtaja Johanna Mäkelä sanoo, että Lappeenrannan sitoutuminen pitää olla ensin tiedossa.

– Lemin mukanaolo on siis ollut liiton aloitteessa ja tuotu julkisuuteen liiton ja Taipalsaaren toimesta. Ei meillä päättäjät ole tähän vielä mitään kantaa ottaneet.

Mäkelän mukaan Lemin taloustilanteesta johtuen aihe on vaikea ja ajankohta huono.

Savitaipaleen kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Hölsä (kesk.) sanoo, että Savitaipaleella asiasta on keskusteltu myönteisessä ilmapiirissä.

– Päätöksiä tulee kesän alussa tai kesätauon jälkeen. Alustavien keskustelujen perusteella olemme lähdössä mukaan, mutta päätöksiä ei ole.

Maanlunastuksesta neuvotellaan

Lähikuukausien valmisteluun kuuluvat vesiluvan hakeminen sekä Kutilan ylittävän sillan tiesuunnittelun käynnistäminen.

Kanavan alle jäävien maa-alueiden lunastusneuvottelut ovat käynnissä Taipalsaaren kunnan ja alueen maanomistajien kesken.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistelemässä sillan vaatiman tiesuunnitelman valmistelua. Sillan vapaaksi alituskorkeudeksi on kaavailtu 18 metriä.

Kanavan tavoitteena on sujuvoittaa vesiliikennettä ja luoda uusia mahdollisuuksia matkailuyrittäjille. Kanavan yhteyteen on suunniteltu pumppaamoja, joilla on tarkoitus kohentaa vedenlaatua siirtämällä vettä Suur-Saimaasta Pien-Saimaaseen.