Lappeenrannan teknillinen yliopisto kurssittaa jo nyt monen maakunnan lukiolaisia: Tulevaisuudessa kurssiyhteistyö syvenee ja laajenee

Elektroniikkakurssilla on osallistujia Päijät-Hämettä myöten.. Junior University vie tieteellistä ajattelua kaikkiin Lappeenrannan kouluihin.

Mika Strandén

Kimpisen lukiossa viime syksynä aloittaneet Rasmus Kareinen (vas.) ja Tapio Ellonen kävivät tutustumassa yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Lukiokurssin suorittaminen yliopistossa ei tuntuntu mahdottomalta ajatukselta.
Kimpisen lukiossa viime syksynä aloittaneet Rasmus Kareinen (vas.) ja Tapio Ellonen kävivät tutustumassa yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Lukiokurssin suorittaminen yliopistossa ei tuntuntu mahdottomalta ajatukselta.

Lukioiden ja yliopistojen yhteistyö on vakiintuneempaa kuin viime aikojen keskustelujen perusteella voisi päätellä. Esimerkiksi lukiolaisille avointa elektroniikan perusteita käsittelevää kurssia on pyöritetty Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa jo noin 16 vuoden ajan.

Elektroniikkakurssilla osallistujia on vuosittain 40—60, ja he tulevat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson lukioista.

Kyseessä on jatkuva toiminta, joka laajenee kaikkiin Lappeenrannan kouluihin. - Kati Koikkalainen

Osallistujat saavat tuntumaa korkeakouluopintoihin sekä yhden suoritetun lukion kurssin. Jos tuleva opiskelupaikka on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tekniikan alalla, kurssi lasketaan sielläkin hyväksytyksi suoritukseksi.

Tavoitteellista yhteistyötä

Kurssiyhteistyön rinnalle on syntynyt myös muuta tavoitteellista yhteistyötä. Matemaattisten aineiden opettajien liiton ja teollisuuskonserni ABB:n kanssa suunnitellussa ABB-luokassa vierailee vuosittain keskimäärin 800 koululaista opettajineen. Valtaosa saapuu enintään sadan kilometrin päästä.

Yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisessä LUMA-keskus Saimaassa käy vierailijoita päiväkotilapsista lukiolaisiin. Viime aikojen ohjelmaan on kuulunut muun muassa lappeenrantalaisen Kimpisen lukion kestävän kehityksen bisnespäivä.

Ensi elokuussa käynnistyy Lappeenrannan koulujen opetussuunnitelmiin tiiviisti kytkeytyvä Junior Universityn pilottivaihe. Siinä kolmas-, viides- ja kahdeksasluokkalaisten tietyt oppimiskokonaisuudet toteutetaan yhdessä yliopiston kanssa. Kahdeksasluokkalaiset myös vierailevat yliopistossa.

— Kyseessä on jatkuva toiminta, joka laajenee kaikkiin Lappeenrannan kouluihin, Junior Universityn koordinaattori Kati Koikkalainen kertoo.

Laboratoriot yhteiskäyttöön?

Suunnitteilla on monia käytännön toimintamuotoja. Yliopiston tutkijat esimerkiksi voivat pitää yksittäisiä lukion oppitunteja tai intensiivipäivinä voidaan perehtyä syvemmin johonkin tieteelliseen kysymykseen.

Lisäksi tarjotaan valikoituja kandivaiheen opintojaksoja lukiolaisille sekä mahdollisesti otetaan laboratorioita yhteiskäyttöön.

Toiminnan jatkuvuus ja pitkäjänteiden kehittäminen on turvattu. Junior University on osa yliopiston perustoimintaa, ja Lappeenrannan kaupunki on strategiassaan nostanut Junior Universityn yhdeksi painopistealueistaan.

Kommentoidut