Lappeenrannan lupalautakunta vaatii radalle parempaa melu- ja tärinäsuojausta

Maakuntahallitus taas ehdottaa meluesteisiin uusia innovatiivisia, visuaalisia ja ehkä nykyistä edullisempiakin ratkaisuja.

Minna Mänttäri

Ratamelu ylittää jo nykyisellään ohjearvot monessa kohtaa. Kuva Lappeenrannasta Hietalankadun sillan suunnalta Harapaisiin päin.
Ratamelu ylittää jo nykyisellään ohjearvot monessa kohtaa. Kuva Lappeenrannasta Hietalankadun sillan suunnalta Harapaisiin päin.

Melusuojaus Luumäki-Imatra -välin ratasuunnitelmassa ei ole riittävää. Tärinän vaikutuksista pitäisi tehdä lisäselvityksiä. Näin toteaa Lappeenrannan lupalautakunta Liikennevirastolle antamassaan lausunnossa. Lausunto menee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Ratasuunnitelmassa Joutsenon ja Imatran välille rakennetaan kaksoisraide ja koko Luumäki-Imatra-väli peruskorjataan.

Tärinän vaikutuksia ja vaimennusmenetelmiä pitää selvittää laajemmin

Valtioneuvoston ohjearvojen mukaan yöajan melun pitäisi alittaa 50 desibeliä ennen vuotta 1992 rakennetuilla alueilla ja 45 desibeliä vuoden 1992 jälkeen rakennetuilla alueilla. Ohjearvot oli asetettu vuonna 1992.

Nyt tehdyssä ratasuunnitelmassa meluntorjunnan tavoitteeksi on kuitenkin asetettu ohjearvojen sijaan paljon korkeampi, 60 desibelin melutason alittaminen yöaikaan.

Lausunnon mukaan radan varteen jää kuitenkin joitakin kiinteistöjä yli 65 desibelin alueelle ja kymmeniä kiinteistöjä yli 60 desibelin alueelle.

Lupalautakunta vaatii, että ratasuunnitelman lähtökohtana pitää olla ohjearvojen mukainen, riittävä meluntorjunta.

Lupalautakunnan mielestä tärinän vaikutuksia ja vaimennusmenetelmiä pitää selvittää laajemmin, kuin mitä ratasuunnitelmassa on tehty. Suunnitelmassa maaperän ominaisuuksia on yleistetty, vaikka tärinävaikutukset voivat vaihdella paljonkin vierekkäisissä kiinteistöissä.

Maakuntahallituksen mielestä selvitykset ovat hyviä

Etelä-Karjalan maakuntahallitus taas katsoo lausunnossaan, että melu- ja tärinäsuojauksista on laadittu hyvät selvitykset. Etelä-Karjalan liitto ehdottaa, että meluesteisiin etsitään uusia innovatiivisia, visuaalisia ja ehkä nykyistä edullisempiakin ratkaisuja.

”Näin tätä raideyhteyttä ja sen melun torjuntaa voisi pitää hyvänä pilottiesimerkkinä muille tulevaisuuden radan parantamiskohteille”, lukee lausunnossa.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että ratasuunnitelma ei estä Etelä-Karjalan taajamajunan mahdollista toteuttamista.