Lemi sai siipeensä tuulivoima-asiassa — KHO hylkäsi Lemin valitukset kunnan pohjoisosien tuulivoimayleiskaavaan liittyen.

jussi lopperi

Tuulivoimaloita ei rakenneta Lemin pohjoisosiin.

Lemille ei rakenneta tuulivoimaloita, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Lemin vaatimukset kunnan pohjoisosiin suunniteltujen tuulivoimaloiden lakikorkeutta koskevan kaavamääräyksen lisäämisestä. Se hylkäsi myös Lemin kunnanhallituksen valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, joka kumosi kunnanvaltuuston päätöksen kunnan pohjoisosien tuulivoimayleiskaavasta. KHO antoi päätöksensä torstaina. Siitä ei voi valittaa.

kai skyttä

Tuulivoimaloita ei rakenneta Lemin pohjoisosiin.

KHO hylkäsi Lemin vaatimukset, koska se katsoo, ettei hyväksytyssä yleiskaavassa ollut määräyksiä tuulivoimaloiden suurimmasta sallitusta korkeudesta. Voimaloiden korkeutta koskevan kaavamääräyksen lisäämisellä olisi kuitenkin ollut olennaista vaikutusta hyväksytyn kaavaratkaisun sisältöön ja kaavan toteuttamisesta aiheutuviin vaikutuksiin. Lisäksi vaadittu muutos olisi vaikuttanut laajemminkin kuin vain kunnan oikeuteen ja etuun.

Lisäksi KHO piti osayleiskaavaa niin yleispiirteisenä, ettei se ohjaisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kaava-alueilla riittävästi.

Lemin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Okko on pettynyt päätökseen.

— Mielestäni asia valmisteltiin hyvin. Olisin toivonut, että Lemi voisi käyttää hyödyksi uusiutuvan energian mahdollisuutensa, Okko sanoo.

Suunnitelmat tuulivoimasta virisivät Lemillä nelisen vuotta sitten, kun kunnanvaltuusto hyväksyi tuulivoimayleiskaavan Ruta-ahon ja Repovuoren alueille heinäkuussa 2015. Tuulisaimaa-yhtiö aikoi rakentaa seudulle kuusi tuulivoimalaa.

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja muutamat yksityishenkilöt hakivat muutosta kaavapäätökseen Itä-Suomen hallinto-oikeudelta, joka kumosi Lemin suunnitelmat toukokuussa 2017. Lemin kunnanhallitus valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus vaati, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja kunnanvaltuuston päätöksistä tehdyt valitukset hylätään. Lemi vaati myös, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja kunnanvaltuuston päätökset saatetaan voimaan sillä tavoin muutettuina, että yleiskaavamääräykset sallisivat tuulivoimalan enimmäiskorkeuden olevan lain mukaiset 210 metriä.

Uusimmat uutiset