Luonto- ja tiedekeskus Saimaarium testaa uppopuurakenteiden käyttöä rehevöityneiden järvien kunnostuksessa – Tavoitteena parantaa Saimaan rantojen tilaa

Uppopuurakenteissa on tarkoitus käyttää puunkorjuun sivuvirtojen vähäarvoista pienpuuainesta kuten sahojen jätepuuta.

Esa Kilkki

Kuva viime vuodelta, jolloin Saimaarium toteutti Rautjärven Nurmijärvellä uppotukkitalkoot yhteistyössä Nurmijärven suojeluyhdistyksen kanssa.
Kuva viime vuodelta, jolloin Saimaarium toteutti Rautjärven Nurmijärvellä uppotukkitalkoot yhteistyössä Nurmijärven suojeluyhdistyksen kanssa.

Luonto- ja tiedekeskus Saimaarium on käynnistänyt uuden vesistökunnostushankkeen, Saimaarium tiedottaa.

Puuvesi -nimisessä hankkeessa pilotoidaan luonnonmukaista uppopuurakenteisiin perustuvaa menetelmää, jonka avulla pyrkimyksenä on vähentää rehevöittävää ja liettävää kuormitusta ja parantaa rehevöityneiden rantojen tilaa Saimaalla.

Uppopuusto myös lisää vesiluonnon monimuotoisuutta sekä rapu- ja kalakantojen tuotantoa.

Hanke testaa ja edistää uppopuurakenteiden käyttöä myös järveä kuormittavien metsä- ja maatalousuomien veden puhdistuksessa.

Uppopuurakenteissa on tarkoitus käyttää puunkorjuun sivuvirtojen vähäarvoista pienpuuainesta kuten sahojen jätepuuta.

Hankkeen puitteissa järjestetään tämän syksyn aikana vesiensuojelutapahtuma Kattelussaaressa sekä Taipalsaaren Kurenniemessä.

Ensi vuonna tarkoituksena on järjestää kuivahtaneiden joulukuusien upotustalkoot puhdistamaan Pien-Saimaan vesiä sekä tarjoamaan ravintoa säyneille ja kutualusta ahvenille.

Hankeessa on mukana Saimaariumin lisäksi Saimaan Rotary-klubi, Lappeenrannan kaupunki, Pien-Saimaan suojeluyhdistys sekä Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki. Hanketta rahoittaa Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Lappeenranta-Saimaan Rotary-klubi.

Muokattu kello 9.01: Korjattu Lappeenranta-Saimaan Rotary-klubin nimi.

Uusimmat uutiset