Savitaipale aikoo tarjota ilmaiset kirjat lukion aloittaville — Maksuton kuljetus alkoi kuluvana syksynä

Lukion vetovoimaa halutaan lisätä ennen mahdollista toisen asteen uudistusta. Kirjoista koituisi kunnalle noin 20 000 euron kustannus.

Kai Skyttä

Yli kolmannes Savitaipaleen lukion nykyisistä opiskelijoista tulee muualta kuin Savitaipaleelta.
Yli kolmannes Savitaipaleen lukion nykyisistä opiskelijoista tulee muualta kuin Savitaipaleelta.

Lukion vetovoimaa ja kilpailukykyä halutaan lisätä Savitaipaleella maksuttomien oppikirjojen avulla. Kunta suunnittelee ilmaiskirjojen jakamista ensimmäisen vuoden oppilaille lukuvuonna 2020—2021.

Kirjoista syntyy kunnalle noin 20 000 euron suuruinen kustannus. Se voi jäädä kertaluontoiseksi, jos oppivelvollisuus laajennetaan hallitusohjelman mukaan jatkumaan toiselle asteelle 18 vuoden ikään saakka, ja toisen asteen opinnoista tehdään kokonaan maksuttomia.

Savitaipaleen lukio on jo tarjonnut opiskelijoilleen maksutonta kuljetusta kuluvasta syksystä alkaen, ja koulu tekee yhteistyötä Lappeenrannan—Lahden teknillisen yliopiston sekä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Verkostojen ja toimintojen kehittämiseen on saatu lukuisia opetushallituksen ja aluehallintoviraston myöntämiä kehittämisavustuksia.

Lukion opiskelijamäärä on kasvussa, vaikka ikäluokat pienenevät. Kuluvana lukuvuonna Savitaipaleen lukiossa opiskelee 93 oppilasta, joista 36 tulee muualta kuin Savitaipaleelta. Lisäksi aikuislukion aineopiskelijoita on yhteensä 12.

Savitaipaleen sivistyslautakunta käsittelee asiaa 15. lokakuuta pidettävässä kokouksessa.