Lemillä on ensi vuonna tonttiale —  kymmenen tuhannen euron tontin saa tonnilla

Taustalla on Mikkolankaaren tonttien kehno kysyntä. Tien toiselta puolelta tontit kelpaavat.

Matti Riihelä

Toiselta puolelta tietä tontit ovat käyneet kaupaksi, toiselta ei.
Toiselta puolelta tietä tontit ovat käyneet kaupaksi, toiselta ei.

Lemin kunta yrittää piristää asuintonttien kauppaa alennusmyynnillä. Tekeillä on kampanja, jossa kunta myisi Mikonharjun Mikonkaaren asemakaavatontteja ensi vuonna tuhannen euron kappalehintaan.
Tontit ovat olleet aktiivisessa myynnissä kolme vuotta, ja valmiiksi rakennettu kunnallistekniikka odottaa käyttäjiään. Yhtäkään tonttia ei ole kuitenkaan myyty.

Kunnanjohtaja epäilee rinnetonttien vetovoimaa

Kunnanvaltuuston vuonna 2013 vahvistamat tonttien listahinnat vaihtelevat kymmenen tuhannen euron molemmin puolin. Tontteja on viisi, ja kooltaan ne ovat 1 400—1 850 neliömetriä.
— Alueella on rinnetontteja, jotka eivät ehkä ole niin haluttuja, kertoo kunnanjohtaja Jussi Stoor.
Osittain tonttien huono menekki on silti kunnassa ihmetyksenaihe. Mikonkaari sijaitsee Lemille johtavan Iitiäntien vastakkaisella puolella kuin Tuomelanpelto. Tuomelanpellolla tonttikauppa on käynyt Stoorin mukaan hyvin.
— Nyt kokeilemme, josko se on hinnasta kiinni.
Alennusmyynnistä päättää kunnanvaltuusto.

Kokeilemme, josko se on hinnasta kiinni.

Tuomelanpellolle voi tulla lisää tontteja

Kuntaa huolestuttaa ensi vuoden asuintonttimyynti, sillä se uhkaa jäädä vähiin vetovoimaisten tonttien puutteen vuoksi. Mikonharjun alennusmyynnillä haetaan lisäpotkua, jottei tonttikauppa hyytyisi kokonaan.
Stoor kertoo, että jossakin vaiheessa on tarkoitus kaavoittaa lisää tontteja myös rakentajia kiinnostavalle Tuomelanpellon puolelle. Alueen toisen vaiheen parikymmentä tonttia ovat menneet lähes kaikki kaupaksi, ja harkinnassa on laajennus kolmanteen vaiheeseen.

Iitäntien yleiskaava on tulossa nähtäville

Lemillä on tulossa lähiaikoina nähtäville Iitäntien tienvarsialueen yleiskaavaehdotus. Osayleiskaava määrittelee suuren, 340 hehtaarin, alueen maankäyttöä. Kaavan tarkoituksena on muun muassa mahdollistaa kaupallisten toimintojen tulo alueelle sekä vakiinnuttaa rakentaminen teollisuuspuistoon, jossa on jouduttu käyttämään poikkeuslupia.
Yleiskaavaa varten on kartoitettu niin alueen luontoa, rakennuksia kuin muinaisjäännöksiäkin.
Kaavaluonnoksesta ovat lausuneet mielipiteensä Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Etelä-Karjalan museo, Museovirasto ja Etelä-Karjalan liitto. Huomautuksia tuli kolme.
Samaan aikaan kaavaehdotuksen nähtävilläolon kanssa on tarkoitus kuulla osallisia ja viranomaisia ja lähettää maanomistajille tiedotuskirje. Kaavoittaja järjestää aiheeseen liittyen myös vastaanottopäivän.

Kommentoidut