Lappeenrannan kaupunki vakuuttaa kiinteistöjensä sisäilmaongelmien olevan hallinnassa. Investointien tehokkuus ei sulje pois terveysnäkökohtien huomioimista

Keskeisenä tavoitteena on kiinteistöihin kohdistuvan korjausvelan pienentäminen. Vuosikymmenien kertymä ei sula hetkessä.

Seppo Rautiovaara

Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina sisäilmaongelmatilanteesta ja investointiohjelman uudelleenarvioinnista annettuja selvityksiä.
Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina sisäilmaongelmatilanteesta ja investointiohjelman uudelleenarvioinnista annettuja selvityksiä.

Lappeenrannan kaupungin tehokkuustavoitteet eivät ole ristiriidassa tilojen terveellisyyden kanssa. Tähän ajatukseen kiteytyy kaupungin sisäilmatyöryhmän, Lappeenrannan toimitilayhtiön ja taloushallinnon yhteinen selvitys, joka laadittiin vastauksena vihreitten lokakuiselle valtuustoaloitteelle.

Aloitteentekijät toivoivat vuosittain koottavaa tietoa erityisesti lasten ja nuorten käytössä olevien kiinteistöjen tilasta sekä niitä käyttävien ihmisten mahdollisesta sisäilmaoireilusta. Lisäksi esitettiin investointiohjelmien päivittämistä siten, että sisäilmaongelmaisille tai sellaisiksi todennäköisesti muuttuville kiinteistöille järjestettäisiin korvaavat tilat mahdollisimman pian.

Lappeenrannan toimitilojen mukaan investointiohjelman valmistelussa pyritään huomioimaan sekä tilojen käytettävyyteen että tehokkuuteen liittyvän tekijät ja käytettävissä olevat resurssit. Tehokkuuden lisäämistä ei kuitenkaan tehdä terveellisten ja turvallisten tilojen kustannuksella.

Tilannekatsaus loppusyksystä?

Sisäilmatyöryhmä lupailee tilannekatsausta vuoden aikana käsittelemistään kohteista loka—marraskuussa. Tällöin katsauksen tietoja voitaisiin luontevasti hyödyntää talousarvion laadinnassa, ja mukaan saataisiin tuoretta tietoa kesälomakauden jälkeisestä oireilusta.

Kaupungin taloushallinnon mukaan keskeisenä tavoitteena on ollut rakennuksiin kohdistuvan korjausvelan pienentäminen. Investointitaso suhteessa kaupungin tulorahoitukseen on kuitenkin niin korkea, että tilojen käytön tehokkuutta sekä investointien toteutustapaa täytyy harkita tarkasti.

Lappeenrannan kaupunginhallitus käsittelee selvityksiä maanantaisessa kokouksessaan.