Lauritsalan uimahalli, maakuntakirjasto ja Kimpisen koulukeskus edelläkävijöinä — Uudenlaisen palvelun avulla energiaa ei tarvitse tuottaa lisää, vaan sen kulutusta voidaan vähentää hetkellisesti, jotta sähköverkon tasapaino säilyy

Fossiilisilla polttoaineilla toimivien sähköntuotannon varavoimaloiden sijaan kiinteistöjen sähkökuormat voivat joustaa kulutuksessa. Tämä on virtuaalivoimalaitoksen idea.

Marleena Liikkanen

Lauritsalan uimahalli kuuluu virtuaalivoimalaitospalveluun. Vuodenvaihteen jälkeen tiedetään paremmin, liitetäänkö palveluun vielä 50 lappeenrantalaiskiinteistöä lisää.
Lauritsalan uimahalli kuuluu virtuaalivoimalaitospalveluun. Vuodenvaihteen jälkeen tiedetään paremmin, liitetäänkö palveluun vielä 50 lappeenrantalaiskiinteistöä lisää.

Lappeenranta on ensimmäisten joukossa hyödyntämässä kulutusjoustoa sähkömarkkinoilla. Yhdeksän kaupungin kiinteistöä liitetään mukaan virtuaalivoimalaitospalveluun, jolloin kiinteistöt yhdessä toimivat joustona sähkön kulutuksessa.

Kulutusjousto, eli sähkön kulutuksen hetkellinen vähentäminen tai lisääminen, on perinteistä poikkeava tapa tasapainottaa sähköverkkoa. Perinteisesti sähköntuotantoa säädellään varavoimaloilla, jotka usein toimivat fossiilisilla polttoaineilla. Varavoimalat ovat sähköntuotantolaitoksia, jotka täydentävät tuotantoa esimerkiksi kulutuspiikkien aikana.

— Sähköverkossa pitää olla yhtä paljon tuotantoa ja kulutusta, jotta valot saadaan palamaan. Varavoimaloiden sijaan virtuaalivoimalaitoksen avulla voidaan lisätä tai vähentää sähkön kulutusta, Lappeenrannan kaupungin kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen selventää.

Marleena Liikkanen

Myllymäen päiväkotikoulu ja koulu kytketään elo-syyskuussa osaksi virtuaalivoimalaitospalvelua.
Myllymäen päiväkotikoulu ja koulu kytketään elo-syyskuussa osaksi virtuaalivoimalaitospalvelua.

Käytännössä virtuaalivoimalaitospalvelu tarkoittaa sitä, että siihen mukaan liitettävät kiinteistöt kuluttavat sähköä enemmän tai vähemmän verkon tasapainottamiseksi. Siemens toimittaa Lappeenrannan kaupungille virtuaalivoimalaitospalvelun.

Yhden kiinteistön sähkökuorma on liian pieni, jotta sitä voitaisiin käyttää joustona. Perusideana onkin, että kiinteistöjen sähkökuormat yhdistetään.

Kiinteistöissä voidaan esimerkiksi himmentää valaistusta hetkellisesti. — Kirsi Rejman

— Kiinteistöissä voidaan tehdä tiettyjä toimenpiteitä, esimerkiksi himmentää valaistusta tai säätää ilmanvaihtoa hetkellisesti, jolloin virtuaalivoimalaitos saa kuormaa automaattisesti talteen, Siemensin viestintäjohtaja Kirsi Rejman kertoo.

Kiinteistön käyttäjälle tällaiset toimenpiteet eivät juuri näyttäydy, sillä ne kestävät Rejmanin mukaan vain sekunteja tai minuutteja.

Tavoitteena 50 kiinteistöä lisää

Kaupungilta on ensimmäisessä vaiheessa mukana yhdeksän kiinteistöä, muun muassa Lauritsalan uimahalli, Lappeen päiväkoti ja koulu sekä maakuntakirjasto.

Tavoitteena on, että palveluun liitettäisiin myöhemmin 50 muuta kiinteistöä Lappeenrannasta. Tarkemmin tästä tiedetään vuodenvaihteessa, kun arvioidaan kokemuksia syksyltä.

Marleena Liikkanen

Kimpisen koulukeskus on yksi yhdeksästä kiinteistöstä, joissa ensimmäisessä vaiheessa testataan sähkön kulutuksen säätelyä virtuaalisesti.
Kimpisen koulukeskus on yksi yhdeksästä kiinteistöstä, joissa ensimmäisessä vaiheessa testataan sähkön kulutuksen säätelyä virtuaalisesti.

Kulutuksen joustoa sähkömarkkinoilla tarvitaan erityisesti uusiutuvan energian lisääntyessä, sillä uusiutuvan energian tuotanto ei useinkaan ole tasapainoista: aina ei sada eikä tuule. Virtuaalivoimalaitokset tähtäävät energiatehokkuuteen ja sitä kautta hiilijalanjäljen pienentämiseen. Sen sijaan, että tuotetaan lisää energiaa, vähennetäänkin sen kulutusta kiinteistöissä hetkellisesti niin, ettei normaali toiminta häiriinny.

Korvausta joustona toimimisesta

Virtuaalivoimalaitospalvelu on käytössä jo esimerkiksi Sellon kauppakeskuksessa Espoossa. Lappeenrannan kaupunki on kuitenkin tiettävästi ensimmäinen kaupunki, joka on mukana palvelussa. Lappeenranta lähti edelläkävijäksi useammasta syystä.

Mäki-Hokkosen mukaan yhtenä syynä olivat taloudelliset hyödyt. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa joustona toimimisesta korvausta. Virtuaalivoimalat eivät siis tuo säästöjä kaupungille, vaan pikemminkin tuloja.

— Lisäksi, kun liitymme tähän, kehitämme automaatiojärjestelmiä kiinteistöissä. Virtuaalivoimalan järkevä käyttö edellyttää, että tilat ovat hyvässä seurannassa ja niiden ohjattavuus hyvällä tasolla, Mäki-Hokkonen kertoo.

Virtuaalivoimalapalvelun kaltainen älykäs sähköverkko voisi mahdollistaa myös perusrakenteet sähköautojen lataukselle.

Luetuimmat