Etelä-Karjalassa siivotaan julkisia tiloja pitkälti oman yhtiön voimin, siivousalan epäselvyydet hämmästyttävät Saimaan tukipalveluissa – 500 laitostyöntekijän yhtiössä vakituisen väen vaihtuvuus vähäistä

Lappeenrannan, Imatran, Eksoten ja Taipalsaaren omistama yhtiö noudattaa kaupunkien henkilöstöpolitiikkaa.

Katja Määttä

Satu siivoaa ja huoltaa Lappeenrannan kiinteistöt. Arkistokuva Lappeen koulusta.
Satu siivoaa ja huoltaa Lappeenrannan kiinteistöt. Arkistokuva Lappeen koulusta.

Lappeenrannan, Imatran ja Eksoten laitoksia ja kiinteistöjä hoidetaan niin, ettei työvoiman kaltoinkohtelulle ole sijaa. Näin vakuuttavat Lappeenrannan kaupunginsihteeri Juha Willberg sekä Saimaan tukipalveluiden (Satu) toimitusjohtaja Saku Linnamurto.

– Saimaan tukipalveluilla on puhtauspalvelut, ruokapalvelut, kiinteistöhuolto sekä omassa yhtiössään tekstiilihuolto, Willberg selvittää. Se tuottaa nämä palvelut omille organisaatioilleen.

– Meillä ei ole mitään tällaista ongelmaa, mitä nyt lehdissä on puhuttu, Willberg vakuuttaa.

Yhtiö muodostettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten perustamisen yhteydessä Lappeenrannan kaupungin ja silloisen sairaanhoitopiirin asianosaisista toiminnoista ja henkilöstöstä.

– Siellä noudatetaan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja palveluehdot ovat kohdallaan. Meillä ei missään tapauksessa ole samanlaista tilannetta kuin mitä pääkaupunkiseudun kunnissa on, Willberg tähdentää.

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Eksote saavat siis siivouspalvelunsa omistamaltaan yhtiöltä Saimaan tukipalveluilta. Siinä on pienellä osuudella mukana myös Taipalsaaren kunta, joka käyttää tällä hetkellä palveluita vain vähän.

Linnamurto sanoo itse hämmästyneensä siitä, miten laaja ilmiö Helsingin Sanomien esille nostama työntekijöiden riisto ja hyväksikäyttö siivousalalla on.

Helsingin Sanomat toi (5.7.) ilmi useita tapauksia, joissa eräiden siivousalan yritysten epäillään räikeästi polkeneen etenkin ulkomaalaistaustaisten työntekijöidensä oikeuksia. HS:n mukaan näiltä yrityksiltä siivouspalveluja ovat ostaneet laajalti pääkaupunkiseudulla muun muassa Espoo ja Vantaa kouluihin, päiväkoteihin ja liikuntahalleihin, vaikka yrityksiin on kohdistunut epäilyitä ja viranomaisselvittelyitä.

– Olin yllättynyt siitä miten laajasti ilmiö näyttäytyy Hesarin jutussa sekä työ- ja elinkeinoministeriön kannanotossa. Että työehtosopimuksia ei noudateta ja että palkkoja ei makseta. Se vaan osoittaa sitä, että työmarkkinoilla on monenlaista toimijaa.

Timo Mustalampi

Julkisten tilojen siivoaminen on puhuttanut viime päivinä. Kuvituskuva.
Julkisten tilojen siivoaminen on puhuttanut viime päivinä. Kuvituskuva.

Linnamurto ei osaa arvioida, onko Satun mukainen malli omistajilleen ja siis palvelun tilaajille kalliimpi ja kuinka paljon, kuin mitä olisi markkinoilla tiukasti hinnalla kilpailutettu sopimus. Kunnan omalla yhtiöllään teettämä työ ei lähtökohtaisesti ole kalliimpaa kuin muillakaan työehtoja noudattavilla yrityksillä, hän sanoo.

Julkisyhteisöjen omistamalla yrityksellä ei myöskään ole tavoitteena tehdä toiminnallaan voittoa.

– Omistaja ei halua voiton maksimointia, vaan että suoritteet tehdään mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman lähellä omakustannushintaa.

Linnamurto muistuttaa, että Satu on pärjännyt kohtuullisesti myös kilpailutuksissa siltä rajoitetulta osin, kun se saa julkisomisteisena yhtiönä palveluita ulos myydä. Tuo raja niin sanotuilla in-house markkinoilla on korkeintaan viisi prosenttia liikevaihdosta, kuitenkin aina enintään puolen miljoonan euron arvosta.

– Palvelussuhteen ehdot ja normaalit pelisääntöjen noudattamiset vaikuttavat pitkällä tähtäyksellä henkilöstön saatavuuteen. Meillä on vakituisiin työsuhteisiin aina löytynyt hakijoita, vaikka siivoustyöhön Etelä-Suomessa on alalla ollut vaikeuksiakin löytää työntekijöitä.

Linnamurron mukaan Satulla on töissä jonkin verran ulkomaalaistaustaisiakin, joskin työntekijän taustalla ei sinänsä ole mitään väliä, kunhan ammattitaito riittää.

– Meillä on yhteensä 500 laitostyöntekijää, mutta ei siellä hirmu paljon ulkomaalaisia vielä ole vakituisissa työsuhteissa. Sijaistehtävissä heidän roolinsa on jo merkittävä.

– Vakituisen työvoiman vaihtuvuus on vähäistä, Linnamurto kertoo. Isojen ikäluokkien edustajia tietysti eläköityy, mutta aika vähän lähtee toisille työnantajille.

Työvoimaviranomainen valvoo Satunkin toimintaa ihan rutiinina, sen lisäksi työterveyshuolto tekee kohdekohtaisia tarkastuksia.

– Kun ulkopuolelta tullaan katsomaan, siinä on ihan erilaiset silmät havainnoimassa, Linnamurto sanoo.

– Hyvin on pysytty ajan tasalla laitteiden ja kalustonkin suhteen työpaikoilla. Kestää tarkastelun.

Firmalla ei ole mitään työoloja koskevia viranomaisjuttuja vireillä?

– Ei ole, päinvastoin omaksi itsenäiseksi yhtiöksi eriytetty pesulamme sai juuri Kauppalehden 2020 Menestyjät-palkinnon.

Luetuimmat