Työttömyys väheni kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa — Etelä-Karjalan korkein työttömyysaste on yhä Rautjärvellä, ja matalin taas Taipalsaarella

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni huhtikuussa Lappeenrannassa liki 800:lla ja Imatralla noin 300:lla.

Katja Juurikko

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt Etelä-Karjalassa.

Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Karjalassa on vähentynyt. Etelä-Karjalassa työttömiä työnhakijoita on 7 032 henkilöä. Se on 15,7 prosenttia, eli 1 310 henkilöä, vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Tiedot käyvät ilmi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) julkaisemasta huhtikuuta koskevasta työllisyyskatsauksesta.

Työttömien määrä väheni kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä laski Lappeenrannassa, yhteensä 767 henkilöllä, ja Imatralla, yhteensä 312 henkilöllä. Aiemman kevään tavoin työttömyysaste oli Etelä-Karjalassa korkein Rautjärvellä (15,9%) ja matalin Taipalsaarella (8,7%).

Työttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä

Työttömien määrä vähentyi kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä sekä kaikilla koulutusasteilla. Eniten työttömyys laski palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Pitkäaikaistyöttömiä oli huhtikuun lopussa 24 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä väheni 16 prosentilla.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun aikana avoinna 2 309 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Imatran seudulla kasvua oli 57 prosenttia. Lappeenrannan seudulla työpaikkojen määrä kasvoi 10 prosentilla. Eri vuosina eri aikaan ilmoitetut kesätyöpaikat vaikeuttavat vuosivertailua.

Kaikkiaan Suomessa oli huhtikuussa työttömänä oli 254 601 henkilöä. Se on 16,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.