Kaupunginhallitus jätti aloitteen koululaisten maksuttomasta bussikortista pöydälle — Lasten ilmaiset matkat maksaisivat Lappeenrannalle 500 000 euroa vuosittain

Mikkelin mallia ei voi suoraan siirtää Lappeenrantaan. Kaupunginhallitus haluaa asiaan lisäselvityksiä.

Tuuli Truhponen

Koululaisen yhden ilmaisen bussimatkan on laskettu maksavan kaupungille 5,58 euroa.
Koululaisen yhden ilmaisen bussimatkan on laskettu maksavan kaupungille 5,58 euroa.

Peruskoululaisten maksuttomat joukkoliikennematkat mietityttävät Lappeenrannan kaupunginhallitusta. Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän tekemä aloite jäi pöydälle lisäselvityksiä varten.

Lapsille ilmaiset matkat tulevat laskelmien mukaan kaupungille varsin hintaviksi. Ilmaislipuista aiheutuisi kaupungille välittöminä kustannuksina ja asiakastulon menetyksinä 0,5 miljoonan euron menetykset vuosittain samalla kun saataisiin 89 600 uutta joukkoliikennematkaa.

Mallin ei odoteta lisäävän koululaisten tasa-arvoa, sillä harrastus- ja vapaa-ajan matkojen osalta hyötyä saisivat vain paikallisliikenteen piirissä asuvat. Haja-asutusalueella ei ole iltaisin julkista liikennettä.

Aloitteentekijät esittivät peruskoululaisten maksuttoman joukkoliikenteen aloittamista kokeiluna samaan tapaan kuin Mikkelissä on tehty. Mikkelissä bussikorttien jakelujärjestelmä on kuitenkin ollut työläämpi, joten ilmaismatkoista on saatu enemmän hyötyä.