Kinnusen jugend-talon suojelussa häämöttää sopu — Seppo Kinnunen toivoo riittävästi täydennysrakennusoikeutta sekä kiinteistölle yhtä omistajaa, joka saattaakin olla jo kiikarissa

Rakennushistoriaselvitys vahvistaa talon suojeluarvot. Kuntoselvityksen perusteella rakennus on korjauskelpoinen.

Mika Strandén

Vuonna 1909 valmistunut Kinnusen talo on Lappeenrannan keskustassa Valtakadun ja Snellmaninkadun kulmauksessa.
Vuonna 1909 valmistunut Kinnusen talo on Lappeenrannan keskustassa Valtakadun ja Snellmaninkadun kulmauksessa.

Kinnusen talon suojelusta Lappeenrannassa saattaa löytyä omistajiakin tyydyttävä ratkaisu. Helppoa se ei ole, mutta omistajiin kuuluva Seppo Kinnunen sanoo neuvottelujen kaupungin kanssa edenneen alkumetreistä ehkä puoliväliin.

— Onnistuminen riippuu kaupungin tahtotilasta. Neuvottelujen kautta edetään. Eihän tässä muutakaan vaihtoehtoa ole.

 Voin kertoa, että tunnusteluja on tehty ja keskusteluja käyty. Seppo Kinnunen

Yksi omistaja kiikarissa

Kinnusen mukaan tärkeä ratkaisun avain on se, että kiinteistölle löytyisi yksi omistaja nykyisten lukuisten sijaan. Omistaja on haussa.

— Voin kertoa, että tunnusteluja on tehty ja keskusteluja käyty. Eihän kiinnostuneita pilvin pimein ole, mutta jotakin kuitenkin.

Suutarimestari Pekka Kinnusen perikuntaan kuuluu noin 18 ihmistä. Heistä osa ei asu Lappeenrannassa. Taloyhtiömuoto edellyttää, että päätöksien on synnyttävä yksimielisesti.

Elena Liseytseva

Kaupungin mukaan korjauksissa ei ole tarkoitus pyrkiä uuden rakennuksen tekniselle tasolle, mikä tuo helpotusta rakennuskustannuksiin.
Kaupungin mukaan korjauksissa ei ole tarkoitus pyrkiä uuden rakennuksen tekniselle tasolle, mikä tuo helpotusta rakennuskustannuksiin.

— Se on iso ja todellinen ongelma. Jos saisimme yhden omistajan, eteneminen olisi selkeämpää.

Nyt 18 omistajaa viidessä sukupolvessa

Kinnunen kertoo, että omistajia on nyt viidennessä sukupolvessa.

— Vastuuta on siirtynyt neljännelle ja viidennelle sukupolvelle, joilla ei ole osaa eikä arpaa tähän syntyneeseen tilanteeseen. Yksipuolinen ratkaisu ei olisi moraalisesti eikä eettisesti oikein kaupungilta.

Kinnunen toteaa, että laki antaa kaupungille mahdollisuuden asettaa koviakin ukaaseja kiinteistön omistajille.

— Kaupunki voi halutessaan puuttua monen ihmisen asioihin todella voimakkaasti. Mutta on perusteltua kysyä, että kuinka oikeutettua ja järkevää se on.

"Viime kädessä puhutaan rahasta"

Kinnusen talon asemakaavamuutos on tullut nyt vireille. Sen tarkoituksena on suojella kulttuurihistoriallisesti arvokas Kinnusen talo sekä mahdollistaa täydennysrakentaminen tontilla.

Osayleiskaavan taustaselvityksissä todettiin, että tontin takaosaan voisi kaavoittaa uutta rakennusoikeutta.

— Viime kädessä puhutaan rahasta ja sen riittävyydestä. Jotta ratkaisusta tulee taloudellisesti järkevä, on saatava riittävästi rakennusoikeutta.

Kinnusen mielestä riittävästi ei ole vielä tarjottu.

— Sisäpihalle kaavaillussa kuutiossa on niin vähän neliöitä, ettei sitä ole kenenkään järkevää rakentaa. Mutta katsotaan, mihin edessä olevat neuvottelut johtavat. Lisäneliöt helpottavat rakennuksen kunnostamista, hoitoa ja säilyttämistä.

Kai Skyttä

Seppo Kinnusen mukaan rakennusoikeuden lisäneliöt helpottavat rakennuksen kunnostamista, hoitoa ja säilyttämistä.
Seppo Kinnusen mukaan rakennusoikeuden lisäneliöt helpottavat rakennuksen kunnostamista, hoitoa ja säilyttämistä.


Kinnunen sanoo pitävänsä peukkuja ratkaisun löytymisen puolesta.
— Siihen vaaditaan myös kaupungin mukaantuloa. Miksei yhtä Kinnusen taloa saataisi ratkaistua, kun jo puhutaan Englannin paluusta EU:hunkin.

Selvityksien mukaan arvokas ja korjattavissa

Kinnusen jugend-talon suojelu sai lisäpontta rakennushistoriaselvityksestä.
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori katsovat jyväskyläläisen Arkkitehtitoimisto LPV:n tekemän asiantuntijaselvityksen tukevan suojelutavoitetta. Samaan suuntaan velvoittaa jo yleiskaavassa oleva suojelumerkintä.

Elena Liseytseva

Kinnusen talossa on säilynyt paljon alkuperäistä, muun muassa ovia, ikkunoita ja tulisijoja.
Kinnusen talossa on säilynyt paljon alkuperäistä, muun muassa ovia, ikkunoita ja tulisijoja.

— Selvitys osoittaa, että rakennuksella on kiistatta historiallista, rakennushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa, toteavat arkkitehdit sähköpostissa.

Kaupunki harkitsee mahdollista lisärakentamista tontille. Korttelisuunnitelmassa oli soviteltu sisäpihalle pienehköä tai viisikerroksista rakennusta.

Rakennuksessa on tehty kuntotarkastus syksyllä 2016. Sen perusteella rakennus on korjauskelpoinen. Kuntoselvitystä tarkennetaan asemakaavaprosessin kuluessa.

— Koska kyseessä on suojelurakennus, ei korjauksissa ole tarkoituksena pyrkiä uuden rakennuksen tekniselle tasolle, mikä tuo osaltaan helpotusta rakennuksen korjauskustannuksiin.

Rakennushistoriaselvitys on asemakaavamuutoksen vireille tulosta kertovan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä.


Fakta: Rakennushistoriaselvityksen mukaan rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas

Edustava jugendtyylinen kauppiastalo.
Eräs harvoista säilyneistä jugendrakennuksista Lappeenrannassa.
On säilyttänyt hyvin alkuperäisen ilmeensä ja siinä on paljon alkuperäisiä rakennusosia kuten ikkunoita, ovia, pintamateriaaleja ja tulisijoja.
Kaupunkikuvallisesti merkittävä keskeisellä paikalla oleva tunnistettava rakennus.
Muodostaa sähkölaitoksen rakennuksien ja Lounaksen talon kanssa vanhojen rakennusten keskittymän, joka toimii porttina kävelypainotteiseen keskustaan.
Rakennuttaja suutarimestari Pekka Kinnunen ja suunnittelija rakennusmestari Pekka Roiha ovat aikansa merkittäviä henkilöitä Lappeenrannassa.
Alkuperäinen käyttö asuin- ja liikerakennuksena säilynyt.
Lähde: Kinnusen talon rakennushistoriaselvitys