Lemi saattaa joutua arviointimenettelyyn vaikean taloustilanteensa vuoksi – Karuin vaihtoehto on kuntaliitos, jos käännettä parempaan ei näy

Viime vuoden tilinpäätösennusteen perusteella ollaan todella raja-arvojen läheisyydessä, arvioi kunnanjohtaja Johanna Mäkelä.

Kai Skyttä

Lemin tuore kunnanjohtaja on heti ensimmäisenä työvuotenaan tiukan paikan edessä, sillä kunta saattaa joutua taloutensa vuoksi arviointimenettelyyn. Viime vuoden tilinpäätös on pelottavan heikko, mutta Lemillä on jo käynnistetty talouden tervehdyttämiseen tähtäävät toimet.
Lemin tuore kunnanjohtaja on heti ensimmäisenä työvuotenaan tiukan paikan edessä, sillä kunta saattaa joutua taloutensa vuoksi arviointimenettelyyn. Viime vuoden tilinpäätös on pelottavan heikko, mutta Lemillä on jo käynnistetty talouden tervehdyttämiseen tähtäävät toimet.

Lemin kunta saattaa joutua vielä tänä vuonna vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien arviointimenettelyyn.

Karuimmillaan se saattaisi johtaa Lemin kuntaliitokseen jonkun naapurikunnan kanssa.

Jos arviointimenettely toteutuu, valtiovarainministeriö, Lemin kunta ja ulkopuolinen selvittäjä käyvät ensin läpi Lemin mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä kuntana.

Arviointimenettelyyn voi joutua, mikäli kuntatalouden tunnusluvut eivät täytä kuntalain määrittelemiä kriteereitä.

Lemin kohdalla kyse on siitä, että kunnan konsernitilinpäätöksessä asukaskohtainen alijäämä vuodelta 2019 on vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna 500 euroa.

Lemin kunnanjohtajana juuri aloittanut Johanna Mäkelä sanoo suoraan, että arviointimenettelyyn joutuminen on mahdollista.

– Asia on vielä aidosti auki. Vaikuttaa siltä, että pystymme parempaan kuin tilinpäätösennuste. Mutta meillä pienetkin asiat voivat tämän kääntää. Eksote on ratkaisevassa roolissa.

Rima heiluu, mutta putoaako se?

Lemin omassa ennusteessa alijäämä vuonna 2019 on noin 0,8 miljoonaa euroa ja siten katettava alijäämä painuu noin kolmeen miljoonaan euroon.

Jos ennuste toteutuu, hieman alle 3 000 asukkaan kunnassa konsernitilinpäätöksen alijäämä nousee yli kuntalaissa määritellyn 1000 euron rajan.

– Ollaan todella raja-arvojen läheisyydessä. Tilinpäätöksen alijäämä tulee olemaan on jotain 700 000 ja miljoonan euron välillä, Mäkelä ennakoi.

Noin 700 000 eurolla rima ei Lemillä putoaisi, mutta jää heilumaan kannattimillaan.

Selvitys käyntiin syksyllä

Kuntalain mukaan kuntien tilinpäätöksien pitää olla kunnanhallitusten käsittelyssä ja hyväksyttävissä maaliskuun loppuun mennessä.

Toukokuun lopussa valtiovarainministeriö saa kuntien tilinpäätöstiedot käyttöönsä. Tämän jälkeen ministeriö on yhteydessä kuntiin, jos arviointimenettelyn edellytykset täyttyvät.

Kuntien taloustilannetta valtiovarainministeriössä selvittelevä neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen sanoo, että Lemillä mahdollinen arviointiryhmän työ käynnistyisi alkusyksyllä.

– Menettelyn lopputulos olisi selvillä vuoden 2021 alussa. Viime vuoden perusteella menettelyyn joutuneiden kuntien tilanne ratkeaa aivan näinä aikoina, Leppänen sanoo.

Aloite on ministeriöllä

Arviointimenettelystä aloitteen tekee valtiovarainministeriö.

Sen jälkeen kunta nimeää oman edustajansa, joka Lemin tapauksessa olisi todennäköisesti kunnanjohtaja Johanna Mäkelä.

Ministeriö asettaa oman virkamiehensä ja puheenjohtajaksi selvitysryhmään tulee ulkopuolinen riippumaton puheenjohtaja.

Usein puheenjohtajana on ollut entisiä kuntajohtajia. Esimerkiksi Lappeenrannan entinen apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski on ollut puheenjohtajan roolissa eri puolilla Suomea.

– Ryhmä selvittää, onko kunnalla keinoja jatkaa itsenäisenä vai esitetäänkö kuntajakoselvityksen eli kuntaliitoksen mahdollisuutta, Leppänen sanoo.

Kuntajakoselvityksen jälkeen valtioneuvosto voi tehdä päätöksen myös pakkokuntaliitoksesta, mutta toimenpide on ollut harvinainen.

Lemin itsenäisyyden puolesta puhuu se, että kunnassa käynnistettiin jo viime vuoden lopulla talouden tervehdyttämisohjelma.

Kolme kuntaa arviointimenettelyssä

Valtionvarainministeriön Leppäsen mukaan vielä on aikaista arvioida, kuinka monta kuntaa joutuu tänä vuonna arviointimenettelyyn.

– Vielä vuoden 2019 puolivälissä näytti siltä, että kuntataloudet heikentyvät voimakkaasti. Joulukuussa verokertymät näyttivät jo paremmilta, sillä verokertymät käyttäytyivät eri tavoin kuin 2018, Leppänen sanoo.

Vuonna 2019 arviointimenettelyyn päätyivät Kyyjärvi, Vehmaa ja Honkajoki.

Ne ovat kaikki Lemiä pienempiä kuntia. Kyyjärvellä on 1 300 asukasta, Honkajoella 1800 ja Vehmaalla 2 300.

Talouden tervehdyttämisohjelma lähivuosille

Lemi

Veroprosentteja korotettu vuodelle 2020 valtuuston 4.11.2019 päätösten mukaisesti.

Tuloveroprosentti nousi yhdellä prosenttiyksiköllä, se on 22 vuonna

2020.

Yleinen kiinteistöveroprosentti nousi 1,4:ään ja muiden kuin vakituisten

asuntojen kiinteistöveroa maksetaan 1,3 prosentin perusteella.

Yt-neuvottelujen jälkeen Lemi irtisanoi kuusi henkilöä

Säästöjä haetaan jatkuvasti juoksevista menoista.

Lemillä selvitetään myös omaisuuden myyntiä.

Kunnanviraston muuttaminen Pappilaan harkinnassa.