Porina maakuntavaltuuston viimeisestä kokouksesta jatkuu maanantaina, keskustan kolmikko haluaa selvityksen muilta

Niina Villman

Keskustan kananedustaja Ari Torniainen ja kaksi muuta keskustalaista katsovat toimineensa oikein viimeisessä maakuntavaltuuston kokouksessa.
Keskustan kananedustaja Ari Torniainen ja kaksi muuta keskustalaista katsovat toimineensa oikein viimeisessä maakuntavaltuuston kokouksessa.

Lappeenrantalaiset Etelä-Karjalan liiton valtuuston keskustalaiset jäsenet Ari Torniainen, Karoliina Ahtiainen ja Jari Karhu kiistävät tehneensä virheitä maakuntavaltuuston viimeisen kokouksen äänestyksessä.
Tämä käy ilmi kolmikon antamasta selvityksestä Lappeenrannan kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessaan.
Maakuntavaltuusto äänesti Etelä-Karjalan liiton maksuosuuksista, kun lappeenrantalainen maakuntavaltuutettu Juha Turkia (ps.) esitti kaikkien kuntien maksuosuuksien alentamista.

Muut äänestivät vastoin annettuja ohjeita?

Torniainen, Ahtiainen ja Karhu vastustivat esitystä ja se kaatui. Sen jälkeen Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti pyytää kolmikolta selvitystä, sillä keskustalaisten äänestyskäyttäytyminen oli kaupunginhallituksen mukaan vastoin kaupunginvaltuuston päätöstä.
Keskustalaiset ovat tästä eri mieltä. Heidän mukaansa Lappeenrannan valtuusto voi päättää ainoastaan Lappeenrannan osuudesta, vaikka Turkian esitys koski kaikkia kuntia. Muut kunnat olivat esitetyt jäsenosuudet hyväksyneet.
Kolmikko katsookin, että muut lappeenrantalaiset maakuntavaltuutetut äänestivät vastoin annettuja ohjeita.
Torniaisen, Ahtiaisen ja Karhun mielestä kaupunginhallituksen pitäisi seuraavaksi pyytää vastaavaa selvitystä muilta lappeenrantalaisilta maakuntavaltuutetuilta.

Koko esitys oli huonosti valmisteltu

He kritisoivat esitystä myös siitä, että siinä ei otettu kantaa siihen, mitä esitetty vähennys mahdollisesti tarkoittaisi Etelä-Karjalan liiton toimintaan.
— Omistajaohjaus on hyvä tapa päästä haluttuun päämäärään ja lopputulokseen. Tuo päämäärä on kuitenkin tuotava selvästi ja yksiselitteisesti esille jo riittävän aikaisessa prosessin vaiheessa, ei vasta viime hetkillä, kolmikko toteaa selvityksessään kaupunginhallitukselle.
Keskustalaisten mielestä esitys oli valmisteltu huonosti eikä sitä olisi pitänyt tuoda maakuntavaltuuston budjettikokoukseen.
— Mielestämme valtuustoasiat tulee tuoda päätettäviksi hyvän valmistelun kautta hallituksen esityksinä, selvityksessä todetaan.