ELY haluaa saada onnettomuudet nollaan Kuutostiellä — Rinnakkaistielle tarvittaisiin yksi silta lisää Vuoksen yli

Traktoriyrittäjät vastustavat hanketta ja vetoavat taajama-ajon riskeihin. Luonnos Selkäharju—Mansikkala-moottoriliikennetien rinnakkaistieksi julkistetaan kesäkuussa.

Kai Skyttä

Kuutostien Muukon suoran kohdalla rinnakkaistielle on kaksi vaihtoehtoa: Ilottulantie tai Raviinitie, joka kulkee nykyistä Kuutostietä edeltäneen tien kohdalla.
Kuutostien Muukon suoran kohdalla rinnakkaistielle on kaksi vaihtoehtoa: Ilottulantie tai Raviinitie, joka kulkee nykyistä Kuutostietä edeltäneen tien kohdalla.

Moottoriliikennetien ja hitaille ajoneuvoille tarkoitetun rinnakkaistien suunnittelu Lappeenrannan Selkäharjun ja Imatran Mansikkalan välillä on vasta aluillaan.

Projektipäällikkö Hannu Moilanen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) kertoo, että alustavia suunnitelmaluonnoksia saadaan esille kesäkuun aikana. Silloin myös tarkentuu esitys siitä, missä rinnakkaistie kulkee.

Nelikaistaisuus Taavetin ja Kaukopään välillä on parantanut liikenneturvallisuutta.

— Etelä-Karjalassa liikenneturvallisuuden taso on Suomen parhaimpia ja onnettomuustaso maan alhaisimpia, mutta tavoitteena on täysi nolla, Moilanen sanoo.

Peräänajot hitaita ajoneuvoja kohti on nyt kenties suurin yksittäinen liikenneongelma. Moilanen muistuttaa, että hitaiden ajoneuvojen ja muun liikenteen nopeusero on Kuutostiellä huomattava. Rinnakkaistiellä hitaiden ajoneuvojen vauhti on lähempänä muun liikenteen nopeutta.

— Peräänajokolareissa ei tule vain peltivahinkoja, vaan niissä tulee monesti myös henkilövahinkoja.

Pellisenrannan ja Jänhiälän väliin pitää rakentaa uutta tietä

Rinnakkaistie kulkee lähes kokonaan nykyisiä teitä pitkin, mutta Pellisenrannan ja Jänhiälän väliin joudutaan rakentamaan uutta tietä Veromalammen yksityistien kohdalle.

Rinnakkaistien pullonkaulat ja katuverkon ongelmat käydään Moilasen mukaan läpi, ja tarvittaessa voidaan tehdä pistekohtaisia korjauksia.

Vuoksen yli tarvittaisiin yksi silta lisää. — Hannu Moilanen

Rinnakkaistien linjaus on selvä Vuoksen kohdalla. Se kulkee Tainionkosken Tornansillan kautta. Silta on Moilasen mukaan kapea, mutta kantavuus riittää. Tornansillalla on jo nyt jonkin verran raskasta ja hidasta liikennettä, eivätkä hitaat ajoneuvot lisää olennaisesti liikenteen määrää.

— Vuoksen yli meneminen on hieman ongelmallista. Vuoksen yli tarvittaisiin yksi silta lisää.

Klassinen tapaus: yleinen etu vastaan yksittäinen etu

Traktoriyrittäjät ovat vastustaneet moottoriliikennetietä, koska hitaat ajoneuvot eivät enää saisi ajaa Kuutostiellä. Yrittäjät ovat tuoneet esiin taajama-ajon riskitekijöitä.

Moilasen mukaan kyseessä on klassinen tapaus: yleinen etu vastaan yksittäisen ryhmän etu.

— Lappeenrannan kohdalla kulkee vuorokaudessa noin 20 000 ajoneuvoa ja Taavetti—Kaukopää-välillä keskimäärin 14 000. Joukossa on noin 15 hidasta ajoneuvoa. Kyse on siitä, mikä on minkäkin asian painoarvo.

Kuutostien muuttamista moottoriliikennetieksi Selkäharjun ja Mansikkalan välillä esitellään Väyläviraston verkkosivuilla kohdassa Hankkeet -> Tiehankkeet -> Suunnitteilla -> Etelä-Karjala. Sivua päivitetään sitä mukaa kun uusia suunnitelmia valmistuu.

Tiesuunnitelma valmistuu alkusyksystä. Moottoriliikennetien ensimmäisen realistinen toteuttamisvuosi on tällä tietoa 2022.