Lappeenrannan opetustoimi varautuu lukioiden maskisuositukseen, jos koronaepidemia kiihtyy

Lukioiden oppilaat hankkivat maskinsa itse, opettajille on jo jaettu aluksi viikon tarve.

Petteri Mäkinen

Lukiolaisten on mahdollista saada käyttöönsä maksutta kasvomaskeja Eksoten ylläpitämistä jakelupisteistä. Kuvituskuva.
Lukiolaisten on mahdollista saada käyttöönsä maksutta kasvomaskeja Eksoten ylläpitämistä jakelupisteistä. Kuvituskuva.

Lappeenrannan kaupunki ja Eksote suosittelevat kasvomaskeja lukio-opiskelijoille siinä tapauksessa, jos epidemian leviämisessä siirrytään kiihtymisvaiheeseen. Toistaiseksi Etelä-Karjala on vielä taudin perustasolla.

Kaupungin opetustoimi on lähettänyt asiasta opiskelijoille, huoltajille ja henkilöstölle keskiviikkona Wilma-viestin, jonka on allekirjoittanut opetustoimenjohtaja Mari Routti.

– Haluamme ennakoida ja varautua siihen, että siirrymme mahdollisesti niin sanotulta perustasolta kiihtymisvaiheeseen lähiviikkojen aikana, Wilma-viestissä todetaan.

Routin mukaan viesti haluttiin lähettää jo nyt siksi, että lukiolaisilla on itsellään aikaa riittävästi varautua.

Lappeenrannassa on lukiolaisia runsaat tuhat.

Lukioiden mahdollisen maskisuosituksen tuloon myös henkilöstölle opetustoimi on varautunut siten, että henkilökunnalle on jo toimitettu kertakäyttömaskeja noin viikon tarpeeseen. Määrä on laskettu niin, että yksi maski oppituntia kohden.

Opetusministeriöltä ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) tai paikalliselta terveysviranomaiselta voi myös tulla suositus siitä, millainen maskiratkaisu opettajalle olisi tarkoituksenmukaisin, kertakäyttöinen, kangasmaski vai visiiri.

– Olemme tekemässä pitemmän aikavälin ratkaisun valintaa siltä kannalta, kuinka suojaava maski on, ja kuinka hyvin se soveltuu opetustilanteeseen. Joissakin kunnissa lukio-opettajille on katsottu tarkoituksenmukaisimmaksi visiiri. Haluamme selvittää asiaa myös rehtoreiden kanssa, sekä odotamme paikallisen terveydenhuollon kantaa ja valtakunnallista ennen kuin teemme isompia hankintoja, Routti kertoo.

Kiihtymisvaiheessa THL siis suosittelee maskin käyttöä toisen asteen oppilaitoksissa. Päätös suositusten antamisesta paikallisella tasolla tehdään Lappeenrannassa Eksoten määrittelemän epidemiologisen tilanteen mukaan.

Lappeenrannan kaupunki ja Eksote ovat linjanneet, että Lappeenrannassa suositellaan kasvomaskien käyttöä lukioissa, jos kiihtymisvaiheeseen siirrytään, Wilma-viesti perustelee.

Kiihtymisvaiheessa taudin ilmaantuvuus on kahden viikon aikana alueellisesti tai laajemmin suurempi kuin 10-25 tapausta per 100 000 asukasta. Leviämisvaiheessa ilmaantuvuusluku nousee yli 25:n, eikä kaikkia tartuntaketjuja enää kyetä jäljittämään.

Perusopetuskin varautuu

Jos korona siirtyy kiihtymisvaiheesta vielä leviämisvaiheeseen, THL:n voimassaoleva maskisuositus suosittelee suojainten ulottamista myös luokille 7-9 koulupäivän ajaksi.

– Tiedostamme tämän mahdollisuuden ja varaudumme siihenkin, Routti kertoo.

7-9-luokkalaisille kunnan on järjestettävä maskit, koska he ovat oppivelvollisia, ja heillä on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Kaupunki on tehnyt maskihankinnan, jolla on varauduttu mahdollisesti nopeasti voimaantuleviin suosituksiin. Kyse on kertakäyttömaskeista.

Kyse on suosituksesta

Kun kyse on suosituksesta, opiskelijoita ei voi velvoittaa käyttämään maskeja, opetustoimen Wilma-viesti muistuttaa. Käyttöön kuitenkin on syytä kannustaa ja opastaa, jotta mahdollinen epidemian leviäminen pystytään mahdollisimman tehokkaasti estämään.

– Koska kyse on suosituksesta, maskien hankinnasta ja kustannuksista toisella asteella vastaavat ensisijaisesti opiskelijat itse. Kuntien on kuitenkin huolehdittava, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi, jos kunta kuuluu suosituksen voimassaoloalueeseen, viestissä sanotaan.

Lappeenrannan kaupunki onkin opetustoimen mukaan sopinut Eksoten kanssa siitä, että lukiolaisten on mahdollista saada käyttöönsä maksutta kasvomaskeja Eksoten ylläpitämistä jakelupisteistä.

Etäopetussuunnitelmat päivitetty

Mikäli Eksote antaa Lappeenrannan kaupungille ohjeen väljentää lukioiden tilojen käyttöä, kaupungin opetustoimi on varautunut myös etäopetukseen siirtymiseen.

– Sekä lukiot että peruskoulut valmistelivat suunnitelmat joko osittaiseen tai kokoaikaiseen etäopetukseen siirtymisestä elokuun aikana. Valmius tilojen käytön väljentämiseen on olemassa. Siinäkin toimitaan Eksoten suositusten mukaisesti, Routti kertoo.

Vaihtoehtona on esimerkiksi, että perusopetuksen luokkien 4-6 oppilaat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa, eli osa heistä olisi lähiopetuksessa. Toisessa väljennysvaihtoehdossa kouluun jäisivät vain luokat 1-3 sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat.

Luetuimmat

Kommentoidut