Länsialueen yläkoulujen määrä vaikuttaa myös siihen, mihin Skinnarilan lapset menevät esi- ja alakouluun

Mika Strandén

Jos Lappeen koulusta tulee yhtenäiskoulu eli alakoulun yhteyteen rakennetaan myös yläkoulu, osa Skinnarilan koululaisista alkaisi käydä koulua Ruoholammella eikä Sammonlahdessa.
Jos Lappeen koulusta tulee yhtenäiskoulu eli alakoulun yhteyteen rakennetaan myös yläkoulu, osa Skinnarilan koululaisista alkaisi käydä koulua Ruoholammella eikä Sammonlahdessa.

Marraskuun lopussa ratkeaa, tuleeko Lappeenrannan läntiselle alueelle yksi yläkoulu Sammonlahteen vai kaksi yläkoulua, joista toinen on Sammonlahdessa ja toinen Ruoholammella.

Pelkästään yläkouluista ei kuitenkaan ole kyse, sillä jos Ruoholammelle päätetään rakentaa myös yläkoulu, muuttuvat myös nykyiset koulupiirirajat. Osa nykyisen Skinnarilan koulun oppilaista siirtyisi kouluun Sammonlahteen, mutta osa koululaisista siirtyisi jo esikouluiässä pidemmän koulumatkan päähän Lappeen kouluun Ruoholammelle.

Kahden koulun yläkoulumalli on Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen esitys asiasta, ja se perustuu yhtenäiskouluidealle. Siinä lapsi käy oman asuinalueensa koulua esikoulusta peruskoulun loppuun samassa ympäristössä samojen aikuisten opettamina. Lappeen koulun rehtori ja opettajat sekä Korkea-ahon koulun rehtori ovat myös yhtenäiskoulun takana.

Kaikki eivät kuitenkaan lämpiä kahden yläkoulun ratkaisullle. Lavolan, Skinnarilan, Kuusimäen ja Sammonlahden rehtorit sekä opettajat sekä nuorisovaltuusto että lasten parlamentti ovat yhden yläkoulun kannalla. He toteavat lausumassaan, että riittävän suuressa koulussa opettajien syvällinen aineenhallinta turvaa laadukkaan opetuksen ja tasa-arvoiset lähtökohdat länsialueen nuorille

Lasten parlamentti puolestaan muistuttaa, että isoissa kouluissa on enemmän ihmisiä, mikä lisää mahdollisuutta saada enemmän kavereita.

Sammonlahden koulun oppilaille tehdyssä kyselyssä lähes 70 prosenttia oppilaista vastasi, että ei ole ollenkaan tärkeää, että yläkoulussa opettaisi alakoulusta tuttu luokanopettaja.

Ruoholammen yhtenäiskoulun rakentamisen motiiviksi on epäilty halua pitää keskiluokkainen Ruoholampi ja maahanmuuttajien Sammonlahti erillään. Virkamiesten mukaan kahden yläkoulun ratkaisu ei synnyttäisi jakoa Ruoholammen ja Sammonlahden välillä, vaan se itse asiassa tasoittuisi, kun koulurajoja muutettaisiin.

Yhtä yläkoulua kannattavien rehtorien ja opettajien mielestä kahden yläkoulun mallissa koulujen välille voi muodostua oppilaiden sosioekonomiseen tai kulttuuriseen taustaan perustuvia eroja.

Länsialueen kaksi yläkoulua olisivat selvästi Lappeenrannan pienimmät. Kasvatus- ja opetustoimen esityksen mukaan valinnaisaineiden kirjo ei kuitenkaan vähenisi, sillä yhtenäiskoulussa ei ole selvää rajaa ala- ja yläkoulun välillä, vaan valinnaisaineiden ryhmiä voi muodostua koko oppilasaineksesta. Viitosluokkalaiset voisivat olla samassa ryhmässä seiskaluokkalaisten kanssa.

Mahdollisuus opiskella erilaisia valinnaisaineita on nuorisovaltuutettujen mielestä erittäin tärkeää.

— Yhden yläkoulun malli madaltaisi kynnystä valinnaisaineryhmien perustamiseen, sillä suuren oppilasmäärän ansiosta erilaisten ryhmien toteutuminen on todennäköisempää. Lisäksi suuri yläkoulu mahdollistaa laajan valinnaisainetarjonnan sekä riittävät puitteet ja tilat opetuksen laadukkaalle toteuttamiselle.

Sammonlahden koulun oppilaille tehdyssä kyselyssä 90 prosenttia vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä oppiaineiden laajaa valinnaisuutta.

Kaupunginvaltuusto päättää läntisen läntisen Lappeenrannan yläkoulujen määrästä marraskuun lopussa.

Puolesta ja vastaan

Kahden yläkoulun kannalla

Aluerehtori/Lappeen koulun rehtori ja opettajat sekä Korkea-ahon koulun rehtori ja opettajat.

Yhden yläkoulun kannalla

Lavolan, Skinnarilan, Kuusimäen ja Sammonlahden rehtorit sekä opettajat.

Nuorisovaltuusto

Lasten parlamentti

Palautetta

Kansalaispalaute tulee lähettää kaupunginkansliaan osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi 4.11. mennessä.

Kaupunginhallitus pyytää lausunnot lautakunnilta 17.11. mennessä.

Liisa Kukkola

Liisa Kukkola

Luetuimmat

Kommentoidut