Tilaajalle

Selvitykset Taipalsaaren Kutilan kanavasta valmistuivat — Kutilan kanava, uusi silta ja pumppaamo sekä Maaveden pumppaamo maksaisivat yhteensä 14 miljoonaa euroa

Kopinsalmi ja Käkeläntaipale ovat Maaveden pumppaamon vaihtoehtoiset paikat. Selvitysten mukaan pumppaamo parantaisi vedenlaatua rehevöityneellä Maavedellä ja lisäisi kymmenkertaisesti veden vaihtuvuutta.

FCG suunnittelu ja tekniikka/Mikael Stening 

Havainnekuva Kutilan kanavasta. Suunnitelmassa pumppaamo ja sulkuluukku sijaitsevat vierekkäin nykyisen Mantereentien kohdalla. Mantereentie siirtyy pohjoisemmas, kohti Suur-Saimaata sekä saa 18,5 metrin alikulkukorkeudella varustetun sillan.
Havainnekuva Kutilan kanavasta. Suunnitelmassa pumppaamo ja sulkuluukku sijaitsevat vierekkäin nykyisen Mantereentien kohdalla. Mantereentie siirtyy pohjoisemmas, kohti Suur-Saimaata sekä saa 18,5 metrin alikulkukorkeudella varustetun sillan.

Taipalsaaren Kutilan kanavan tuore hinta-arvio on lähes 12 miljoonaa euroa. Kun mukaan otetaan Maavedelle rakennettava pumppaamo, kokonaishinta on noin 14 miljoonaa euroa.