Lappeenrannan länsialueelle palvelumullistus: Sammonlahteen tuleva Sammontalo maksaa yli 40 miljoonaa ja valmistuu vuonna 2023

Arkkitehtuurikilpailulla haetaan omaleimaista ja Sammonlahden vetovoimaisuutta lisäävää ratkaisua. Iso osa Sammonlahden suunnan palveluista siirtyy Sammontaloon.

Mika Strandén

Opetus keskitetään uuteen Sammontaloon.
Opetus keskitetään uuteen Sammontaloon.

Lappeenrannan länsialueen palveluja yhteen kokoavan Sammontalon suunnittelu etenee. Sammontalon pitäisi valmistua huhtikuussa vuonna 2023. Sen kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Talon suunnittelusta järjestettävä arkkitehtuurikilpailukin on täsmentynyt. Kaupunkikehityslautakunnan hyväksymien linjausten mukaan kilpailu järjestetään Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen mukaisena.

Palkintolautakunta painottaa arviossaan muun muassa arkkitehtonista omaleimaisuutta ja sitä, miten talo kasvattaa Sammonlahden keskusta-alueen vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta.

Kilpailutehtävänä on esittää toiminnallisesti hyvä, muuntojoustava sekä tila-, kustannus- ja energiatehokas ratkaisu Sammontaloksi.

Palkintolautakunta painottaa arviossaan muun muassa arkkitehtonista omaleimaisuutta ja sitä, miten talo kasvattaa Sammonlahden keskusta-alueen vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta.

Kaupunkilaiset voivat antaa mielipiteensä ehdotuksista

Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy ensi tammikuussa. Sen jälkeen kaikki työt asetetaan näytteille. Kaupunkilaisilta kysytään mielipiteitä kilpailuehdotuksista.

Osa kilpailuehdotuksista etenee toiseen vaiheeseen, joka ratkeaa ensi toukokuussa.

Hankkeen jatkosuunnittelu ja asemakaavan muutoksen laatiminen alkavat välittömästi kilpailun päätyttyä.

Mika Strandén

Liikuntahalli korvataan Sammontaloon tulevilla tiloilla.
Liikuntahalli korvataan Sammontaloon tulevilla tiloilla.

Sammontalon tarkkaa paikkaa ei vielä tiedetä, mutta talo tulee nykyisten Sammonlahden koulun, päiväkodin, liikuntahallin ja urheilukentän muodostamalle alueelle.

Lähes kaikki alueen palvelut siirtyvät uuteen taloon

Sammontalo palvelee Lappeenrannan kaupungin läntisen alueen varhaiskasvatusta, perusopetuksen yhtenäiskoulua, kirjastoa, nuorisotoimea, neuvolaa ja liikuntapalveluja.

Kai Skyttä

Sammontaloon tuleva kirjasto toimii nykyään Sammontorilla. Arkistokuvassa kirjastovirkailija Kati Reijola.
Sammontaloon tuleva kirjasto toimii nykyään Sammontorilla. Arkistokuvassa kirjastovirkailija Kati Reijola.

Sammontalon valmistuttua käytöstä poistuvat Korkea-ahon koulu, Skinnarilan päiväkoti ja koulu (Skinnarilan koulu nyt yliopistolla), Kuusimäen koulun luokat 3 — 6 ja Lavolan koulu. Opetus keskitetään Sammontaloon, mikä palvelee myös nykyistä Sammonlahden koulun ja päiväkotia. Myös Sammonlahden liikuntahalli toteutetaan osana Sammontaloa.

Kaupunkikehityslautakunnan mukaan Sammontalolla turvataan Lappeenrannan länsialueen keskeisten opetus-, terveys-, sivistys- ja liikuntapalveluiden yhteiset toimintamahdollisuudet kestävästi ja taloudellisesti. Samalla vahvistetaan alueen identiteettiä.

Fakta: Sammontalon palkintolautakunta

Virpi Junttila, kaupunkikehityslautakunnan jäsen

Kimmo Hautamaa, kaavoitusarkkitehti

Pasi Leimi, toimialajohtaja

Heini Löytty, hankekehitysarkkitehti

Pekka Oksman, suunnittelupäällikkö

Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti

Vesa Raasumaa, rehtori

Katri Tolvanen, toimitilajohtaja

Matti Veijovuori, asemakaava-arkkitehti

Erkko Aarti, arkkitehti SAFA

Johanna Ojanlatva, arkkitehti SAFA