1 500 lappeenrantalaishuoltajaa: Etäopetus sujuu hyvin tai erittäin hyvin

Kaupunki julkisti koululaisten huoltajille tehdyn kyselyn tuloksia. Yli 94 prosenttia vastanneista ilmoitti, että etäopetus sujuu vähintään melko hyvin.

Kai Skyttä

Yli 94 prosenttia kaupungin kyselyyn vastanneista huoltajista ilmoitti, että etäopetus sujuu vähintään melko hyvin.
Yli 94 prosenttia kaupungin kyselyyn vastanneista huoltajista ilmoitti, että etäopetus sujuu vähintään melko hyvin.

Kaupungin kyselyn perusteella lasten huoltajat ovat pääosin tyytyväisiä koulujen etäopetukseen. Kaupunki tiedotti kyselyn tuloksista keskiviikkona.

Kyselyssä 24,1 prosenttia vastasi etäopetuksen sujuvan erittäin hyvin ja 43,9 prosenttia että hyvin. Vastaajia oli yhteensä 2 205, joten opetukseen tyytyväisiä huoltajia oli noin 1 500.

Lisäksi 26,1 prosenttia vastaajista ilmoitti, että etäopetus sujuu melko hyvin. Vähintään melko hyvänä opetusta piti siis yli 94 prosenttia vastanneista.

Välttävän arvosanan antoi 4,5 prosenttia huoltajista ja paljon ongelmia oli ollut 1,3 prosentilla.

Kaupungissa on perusopetuksessa 6 285 oppilasta, joten vastausprosentti oli kaupungin tiedotteen mukaan 35.

Kyselyssä kartoitettiin myös peruskoululaisten käytössä olevia laitteita ja yhteyksiä. Ainoastaan viisi huoltajaa ilmoitti, että lapsella tai nuorella ei ole etäyhteyslaitteita käytettävissään. Kaikilla vastanneilla oli internetyhteys.

Lukiolaisten opiskelijoista ja huoltajista kyselyyn vastanneista 75,3 prosenttia piti etäopiskelun sujumista vähintään melko hyvänä.

Kyselyssä kysyttiin myös opettajien kokemuksia. Henkilöstöstä 82,6 kertoi työmääränsä lisääntyneen etäopetuksessa ja 16,1 prosenttia sen pysyneen samana. Reilu yksi prosentti arvioi työmääränsä vähentyneen. Henkilöstöstä kyselyyn vastasi 237 henkilöä.