Kerrostalon tupakointikiellosta roihahti riita — Asukas yrittää saada kiellon kumotuksi tai rajatuksi

Lappeenrannan lupalautakunnalle esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäämistä. Perusteita parveketupakointikiellon perumiseen ei ole.

Mika Strandén

Yksi asukas haluaa kumota Pohjolankatu 8:aan määrätyn tupakointikiellon tai rajata sitä.
Yksi asukas haluaa kumota Pohjolankatu 8:aan määrätyn tupakointikiellon tai rajata sitä.

Lappeenrannan keskustan kerrostaloa koskevasta tupakointikiellosta on jätetty oikaisuvaatimus kaupungin lupalautakunnalle. Pohjolankatu 8:n asukas haluaa, että terveysvalvonnan johtajan tekemä kieltopäätös kumotaan koko asunto-osakeyhtiössä. Jos tämä ei onnistu, kiellon pitäisi hakijan mukaan koskea vain sitä huoneistoa, josta haittaa on mahdollisesti syntynyt.

Asuntoyhtiö oli päättänyt tupakointikiellon hakemisesta yhtiökokouksessa viime vuoden marraskuussa. Terveysvalvonnanjohtaja oli tehnyt kieltopäätöksen viime toukokuussa.

Vs. ympäristöjohtaja esittää ensi tiistaina kokoontuvalle lupalautakunnalle, että oikaisuvaatimus hylätään.

Oikaisuvaatimuksen mukaan taloyhtiö ei ollut kuullut kaikkia osakkaita ennen päätöksentekoa. Lisäksi kieltohakemuksen jättämisestä päättävästä yhtiökokouksesta ei tiedotettu.

"Haitta esiintyy vain poikkeuksellisesti"

Hakija toteaa, että haitta esiintyy vain poikkeuksellisesti. Hänen mukaansa tupakkalain lähtökohtana on, että syntynyttä haittaa yritetään ensisijaisesti ehkäistä keskustelemalla mahdollista haittaa aiheuttavan asukkaan kanssa. Tällaista keskustelua asuntoyhtiö ei kuitenkaan ollut käynyt.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tupakkalain lähtökohta on edelleen, että jokaisella on oikeus tupakoida omistamassaan asunnossa, parvekkeellaan ja ulkoalueellaan, jos se ei aiheuta haittaa muille asukkaille. Kieltoa ei tarvitse ulottaa sellaisille parvekkeille, joilla tupakoidaan korkeintaan poikkeuksellisesti tai haittaa ei synny muutoinkaan.

Perusteita kumoamiseen ei ole

Terveysvalvonnan johtajan mukaan kaikkia osakkaita oli kuultu. Tupakointikiellon hakemisesta päätti yhtiökokous, johon kullekin osakkeenomistajalle oli lähetetty kutsu.

Lisäksi ympäristötoimi oli lähettänyt asianosaisille päätösluonnoksen kuulemiskirjeineen.

Taloyhtiö oli hakenut tupakointikieltoa kaikille parvekkeille. Asuntoyhtiön antamien tietojen ja saatujen lisäselvitysten perusteella tupakansavu voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti kiinteistön parvekkeilta ja huoneistopihoilta huoneistojen parvekkeille.

Kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilma asuntoihin tulee parvekkeiden puoleisen julkisivun korvausilmaventtiileistä.

Perusteita tupakointikiellon määräämiselle vain osalle parvekkeista ei ole.

Riittää tupakansavun kulkeutumisen mahdollisuus

Mika Strandén

Parveketupakointi herättää tunteita. Arkistokuva ei liity jutun tapaukseen.
Parveketupakointi herättää tunteita. Arkistokuva ei liity jutun tapaukseen.

Tupakkalaki ei vaadi parvekkeiden olosuhteiden olevan identtiset. Kiellon määräämiseen riittää tupakansavun kulkeutumisen mahdollisuus. Tupakansavun hajukynnys on erittäin alhainen.

Kunnalla ei ole harkintavaltaa, jos tupakkalain edellytykset kiellon määräämiselle täyttyvät. Terveysvalvonnan johtajan mukaan tupakkalain edellytykset kiellon määräämiselle täyttyvät. Pohjolankatu 8:n parvekkeet sijaitsevat lähellä toisiaan. Lisäksi alkuperäiset korvausilmaventtiilit sekä parvekkeiden puoleisten ikkunoiden yläkarmeissa sijaitsevat korvausilmaventtiilit sijaitsevat lähellä parvekkeita.