Lappeenrantalaiset kannattavat viikon pituista syyslomaa — päätös koulujen työpäivistä tehdään lokakuussa

Oppilaat, huoltajat ja henkilöstö kertoivat mielipiteensä verkkokyselyssä. 1 478 vastaajasta vain alle sata olisi valmis tinkimään joululomasta.

Mika Strandén

Lappeenrannassa kannatetaan yleisesti viikon mittaista koulujen syyslomaa. Arkistokuva Itä-Suomen koulusta.
Lappeenrannassa kannatetaan yleisesti viikon mittaista koulujen syyslomaa. Arkistokuva Itä-Suomen koulusta.

Viikon mittainen syysloma näyttää tulleen jäädäkseen lappeenrantalaiseen kouluvuoteen. Selvä enemmistö koulujen työ- ja loma-aikoja koskevaan verkkokyselyyn vastanneista kannattaa kaupungin tekemää pohjaesitystä.

Syyskuun alkupuolella järjestettyyn kyselyyn saatiin 1 478 vastausta. 64 prosenttia vastaajista kannatti viikon mittaista syyslomaa, runsaan kahden viikon joululomaa ja viikon urheilulomaa kevättalvella. Vajaa viidennes vastaajista hyväksyisi lyhyemmän syysloman, jolloin syyslukukausi voisi alkaa myöhemmin.

Vain 5,8 prosenttia vastaajista kannatti koulutyön aloittamisen myöhentämistä joululomaa lyhentämällä.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö kannattivat eniten lyhyttä syyslomaa, mutta näissäkin ryhmissä yli puolet oli kokonaisen syyslomaviikon kannalla. Lukiolaisten huoltajista, lukiolaisista ja lukion henkilöstöstä yli kaksi kolmasosaa oli viikon mittaisen syysloman kannalla.

Vastaajien omissa muutosehdotuksissa esille tulivat muun muassa syysloman aikaistaminen viikolla, joidenkin lomapäivien sijoittaminen pääsiäisen yhteyteen sekä yhden lomapäivän sijoittaminen helatorstain jälkeiseen perjantaihin. Suurin osa annetusta palautteesta koski koulutyön jatkamista kesäkuulle sekä loman jatkamista syyskuun alkuun asti.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willbergin mukaan kesälomien myöhentäminen ei ole toistaiseksi mahdollista lainsäädännön rajoitusten vuoksi. Voimassa oleva perusopetuslaki ja asetus määrää koulujen työpäivien määrän lisäksi sen, että koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Lappeenrannan lasten ja nuorten lautakunta päättää esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoista lokakuussa. Päätökset koskevat lukuvuosia 2019—2020, 2020—2021 sekä 2021—2022.