Kynnys hakea apua lapsen mielenterveysongelmiin on laskenut ja hoitoa saavien määrä on kasvanut 2010-luvulla

THL:n ylilääkäri sanoo, että lasten mielenterveys- ja käytöshäiriöitä pitäisi pyrkiä hoitamaan nykyistä enemmän perusterveydenhuollossa. Lappeenrantalaisäiti on huolissaan siitä, että hoitoa suljetulla osastolla tarvitsevat lapset ja nuoret pitää lähettää Helsinkiin ja Kouvolaan.

Päivi Virta-Salo

Suomessa mielenterveysoireiden takia erikoissairaanhoitoon ohjattujen lasten määrä on kasvanut 2010-luvulla. Kasvu johtuu siitä, että lasten mielenterveyshäiriöt tunnistetaan aiempaa paremmin, THL:n ylilääkäri Päivi Santalahti sanoo.
Suomessa mielenterveysoireiden takia erikoissairaanhoitoon ohjattujen lasten määrä on kasvanut 2010-luvulla. Kasvu johtuu siitä, että lasten mielenterveyshäiriöt tunnistetaan aiempaa paremmin, THL:n ylilääkäri Päivi Santalahti sanoo.

Erään lappeenrantalaisen perheen elämä mullistui kymmenisen vuotta sitten. Silloin perheeseen syntyivät kaksostytöt, joista toinen oli vakavasti sairas. Tytöllä on suulakihalkio sekä monia vaikeita pitkäaikaissairauksia.

— Hän asui yli vuoden sairaalassa, perheen äiti kertoo.

Lisäksi molemmilla kaksosilla todettiin Turnerin syndrooma, joka aiheuttaa muun muassa lyhytkasvuisuutta.

Koko perhe joutui koville. Vuotta myöhemmin isompien sisarusten pojan ja tytön jaksamista tutkittiin perheneuvolassa.

— Yllättäen todettiinkin, että poika tarvitsee lähetteen lasten psykiatriselle osastolle. Hänellä oli masennusoireita, jotka hän ylikilttinä oli onnistunut meiltä vanhemmilta salaamaan, äiti sanoo.

Poika masentui syvästi ja tarvitsi hoitoa myös suljetulla osastolla. Sen jälkeen hänen vointinsa alkoi pikkuhiljaa kohentua.

Myöhemmin perheen kolme tytärtä uupuivat yksi toisensa jälkeen. He kaikki käyvät nyt terapiassa.

Määrä on kasvanut, koska oireet tunnistetaan hyvin

Suomessa mielenterveysoireiden takia erikoissairaanhoitoon ohjattujen lasten määrä oli 22 prosenttia suurempi vuonna 2015 kuin vuonna 2011, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Kelan tekemästä raportissa.

— Meillä ei ole näyttöä, että lasten mielenterveyshäiriöt olisivat lisääntyneet. Ymmärrykseni on, että nykyään tunnistetaan enemmän lasten mielenterveysoireita kuin aikaisemmin. Esimerkiksi 1960—1980-luvulla ei ajateltu, että lapsella olisi jokin häiriö, jos hän oli vetäytyvä tai hiljainen, selvitystä tekemässä ollut THL:n ylilääkäri Päivi Santalahti kertoo.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) nuorisopsykiatrista osastohoitoa on vähennetty ja avohoitoa on lisätty sekä tehostettu, kertoo Ulla Jäppinen. Hän työskentelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluesimiehenä.

Lasten ja nuorten talot ovat Imatralla ja Lappeenrannassa. Työntekijät vierailevat tarvittaessa eri kunnissa, kouluissa ja kodeissa.

— Lasten ja nuorten psykiatrian toimintamalliin kuuluu se, että me menemme sinne, missä nuori tai lapsi elää, Jäppinen sanoo.

Jonoa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ei Jäppisen mukaan ole, mutta aina aikaa ei saa itselle sopivimpaan aikaan.

Jos oppimisvaikeuksiin ei saa apua, seurauksena voi olla mielenterveyshäiriöitä

Tyypillisiä hoitoa vaativia mielenterveyden ongelmia lapsilla ja nuorilla ovat masennus, ahdistus ja erilaiset käytöshäiriöt.

Lasten käytös- tai mielenterveyshäiriöitä pitäisi Päivi Santalahden mukaan pyrkiä hoitamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja perusterveydenhuollossa, jos se on mahdollista.

Varhainen puuttuminen voi auttaa myös pitkällä aikavälillä, sillä mielenterveyshäiriöt alkavat suurelta osin lapsuudessa tai nuoruudessa.

— Jos lapsella on oppimisvaikeuksia tai kehitysviiveitä, eikä hän saa niihin apua, seurauksena voi olla mielenterveyshäiriöitä.

Santalahden mukaan ilahduttavaa on se, että eri puolilla maata, myös Eksotessa, on otettu käyttöön näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä.

Näyttöön perustuvat hoitomenetelmät tarkoittavat, että potilaan hoidossa käytetään parasta saatavilla olevaa ajantasaista tietoa.

Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käytöshäiriöisen lapsen vanhempia opastetaan tukemaan lapsen hyvää käytöstä.

Eksoten mukaan lapset saavat aina tarvitsemaansa hoitoa

Viime vuonna Eksotessa lapsille ja nuorille kirjoitettiin viime vuonna hieman yli 800 uutta lähetettä mielenterveyden erikoissairaanhoitoon. Luku on pysynyt suurin piirtein samana viime vuosina, Jäppinen kertoo.

Eksotessa on avo-osasto yli 13-vuotiaille, jonne potilaat tulevat omalla ja huoltajan suostumuksella. Jos nuori tarvitsee hoitoa suljetulla osastolla, hänet lähetetään Kouvolaan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) osastolle.

Hoitoa suljetulla osastolla tarvitsee vuodessa noin kolmisenkymmentä eteläkarjalaisnuoria.

Alle 13-vuotiaita voidaan lähettää Helsinkiin Lastenlinnaan lastenpsykiatriselle osastolle. Niin ei tapahdu joka vuosi, viime vuonna vain kerran.

Suljetun osaston puuttuminen maakunnasta ei lappeenrantalaisäidin mielestä ole pelkästään hyvä asia. Joskus hoito suljetulla osastolla on tarpeen, mutta kynnys lähettää lapsi tai nuori hoitoon toiselle paikkakunnalle voi olla liian korkea.

Paikkaa sairaalakoulussa ei hänen mielestään ole helppo saada.

— Nyt kouluissa näkee lapsia, jotka voivat todella huonosti. Vanhemmat ja opettajat toimivat heidän hoitajinaan. Se on rankkaa lapsille, vanhemmille ja koululle.

Eksoten Ulla Jäppinen vakuuttaa, että hoitoa tarvitseva lapsi saa aina sellaista hoitoa, jota hän tarvitsee.

Perhettä olisi pitänyt katsoa kokonaisuutenaPerheenäidin mukaan heidän perheensä on saanut Eksoten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista paljon apua.

Hän sanoo kuitenkin, että perhe olisi tarvinnut apua aikaisemmin ja tilannetta olisi alusta alkaen pitänyt katsoa enemmän kokonaisuutena eikä hoitaa vain yhtä kerrallaan.

Kun vuoden sairaalassa ollut tytär palasi kotiin, hän oli kuin vieras perheelleen eikä viihtynyt muualla kuin sairaalassa.

— Hän olisi tarvinnut varhaisen vuorovaikutuksen terapiaa pienenä. Hän ei ollut kiintynyt meihin ollenkaan. Hän itki viisi vuotta joka ikinen yö.

Äiti kiittelee sitä, että Lasten ja nuorten taloon on helppo soittaa ja mennä käymään.

— Ei tarvitse lähetettä, vaan vanhempi voi soittaa ja sanoa, että on huolissaan lapsesta.

Lapsiperhe esiintyy nimettömänä, koska haluamme suojella lasten yksityisyyttä.

Uusimmat uutiset