Veroriski avattiin nyt perusteellisesti Lappeenrannan kaupunginhallituksen listalla

| Lappeenranta varmistelee väliaikaisratkaisuilla ja päätösrevohkalla, ettei riski kasva.

Seppo Rautiovaara

Lappeenrannan kaupungin uusi organisaatio, etenkin sen toimitilayhtiö, tuottaa vero-ongelmia.
Lappeenrannan kaupungin uusi organisaatio, etenkin sen toimitilayhtiö, tuottaa vero-ongelmia.

Lappeenrannan kaupungin uuden organisaation tuoma veroriski on nyt avattu perusteellisesti ja tuotu kaupunginhallituksen esityslistalle toimenpiteitä varten. Esityslistalla on kuvattu syntynyt tilanne ja sen vaikutukset sekä tehty muutosehdotukset kaupunkikonsernin toimintaan ja organisaatioon.

Veroriskiä on kertynyt jo viime vuodelta. Kesällä aloittaneen Lappeenrannan Toimitilojen (Lato) toimitusjohtaja Mikko Hietamies on kertonut, että Laton tytäryhtiötä Kuntakiinteistöjä koskeva veroriski viime vuodelta toteutuessaan olisi noin 1,6 miljoonaa euroa.

Vero on kuitenkin päätetty maksaa, jotta mahdolliset veronkorotukset vältettäisiin. Mikko Hietamies

— Tuloveroasiaan liittyvä oikeusprosessi on käynnissä eikä veroseuraamuksen lopullisuudesta ole tällä hetkellä varmaa tietoa. Vero on kuitenkin päätetty maksaa, jotta mahdolliset veronkorotukset vältettäisiin, selvittää Hietamies.

Omaisuuden siirtämättä jättämiseen oli varauduttu

Kuntakiinteistöjen toimintaa jatkettiin, vaikka epävarmuutta verotuksessa oli tiedossa jo heti yhtiön aloitettua. Omaisuuden siirtoja ei ole toteutettu. Hietamies selvittää, että tähän omaisuuden siirtoasiaan oli pystytty varautumaan jo viime keväällä.

— Omaisuuden hoidosta ja hallinnoinnista laadittiin kaupungin ja Kuntakiinteistöjen väliset hoito- ja hallinnointisopimukset, jotka käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa viime toukokuussa, selvittää Hietamies.

Laton hallitus päätti valittaa verottajan linjauksista Itä-Suomen hallinto-oikeuteen viime elokuussa.

Verohallinnon ja oikeuden selkeä kannanotto puuttuu

Itä-Suomen hallinto-oikeuden helmikuussa antama päätös tarkoittaa pelkistettynä sitä, että yhtiön toiminnasta saamat tulot ovat verotettavaa tuloa, mutta menot eivät ole vähennettäviä kuluja. Kuntakiinteistöt joutuu maksamaan tuloveroa merkittävästi ennakoitua enemmän.

— Koko asiasta tekee erikoisen se, että tällä hetkellä ei ole olemassa verohallinnon tai hallinto-oikeuden selkeää kannanottoa siitä, mitä toimintaa Kuntakiinteistöt harjoittaa verotuksen näkökulmasta, toteaa Hietamies.

Väliaikaisratkaisulla mentävä jopa kolme vuotta

Minna Mänttäri

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto
Lappeenrannan kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina periaatteet rakennusten hallinnoinnin väliaikaisiksi järjestelyiksi, kunnes Laton tekemä valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ratkeaa ja verottajalta pyydetty uusi ennakkoratkaisu selviää. Kho:n valituslupahakemuksen käsittely kestänee 6 — 12 kuukautta ja varsinaisen valituksen käsittely vuodesta kahteen. Verohallinnon ennakkoratkaisu voi tulla kuudessa viikossa.

Järjestelyt vaativat vielä yksityiskohtaisempaa valmistelua ja päätöksiä. Kaupunki osittain palauttaa toimintaansa ennen organisaatiouudistusta vallinneeseen malliin.

Valmisteilla on muun muassa muutos, jolla investointien ja vuosikorjausten todetaan olevan kaupungin vastuulla. Elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialan toimintasääntöön lisätään tarvittavat tilakeskusta ja siitä vastaavaa viranhaltijaa koskevat määräykset.

Väliaikaisia järjestelyjä kiirehditään, jotta käynnissä olevien hankkeiden toteuttaminen ei viivästy.

Piti säästää ja vahvistaa luottamushenkilöiden ohjausmahdollisuuksia

Viime kesäkuussa aloittaneessa uudessa organisaatiossa kaupungin kaikki toimitiloihin liittyvät toiminnot ja yhtiöt eli tilakeskus, Yritystila Oy, Williparkki Oy ja Free Zone Oy yhdistettiin Latoon.

Hajalla oleva toimitilaosaaminen koottiin yhteen ja toimitilojen hallintoa erotettiin selkeäksi tukipalveluksi. Tämän piti tuoda säästöjä ja vahvistaa luottamushenkilöiden ohjausmahdollisuuksia.