Eksote selvittää edelleen vammaispalvelukuljetustensa ongelmia — Noin 30—40 prosentissa tapauksissa kuljetuksesta on kieltäydytty ainakin kerran

Eksote aikoo pyytää yrityksiltä selvitystä niiden tuottamien palveluiden ongelmista. Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskosen mukaan niin räikeitä sopimusrikkoja ei ole kuitenkaan tapahtunut, että sopimuksia irtisanottaisiin ilman yrityksiltä pyydettäviä selvityksiä.

Minna Mänttäri

Vammaispalvelukuljetukset ovat ontuneet elokuussa Etelä-Karjalassa. Taksiliikenne on kokenut muutoksia, kun alan byrokratiaa on purettu aiemmin tänä vuonna. Kuvituskuva.
Vammaispalvelukuljetukset ovat ontuneet elokuussa Etelä-Karjalassa. Taksiliikenne on kokenut muutoksia, kun alan byrokratiaa on purettu aiemmin tänä vuonna. Kuvituskuva.

Etelä-Karjalan terveys- ja sosiaalipiiri (Eksote) aikoo edelleen selvittää kuljetuspalveluidensa toimintaa.

Tänään kokoontunut Eksoten hallitus päätti, että se tulee pyytämään kaikilta palveluntuottajilta selvityksiä kuljetuspalveluiden tuottamisesta. Selvityspyynnöt koskevat puhelinpalvelua, myöhästyneitä kuljetuksia sekä kuljetuksista kieltäytymisiä.

Päätöksen taustalla on ongelmat Eksoten vammaispalvelukuljetuksissa. Kilpailutuksen jälkeen uudella mallilla toimineet vammaispalvelukuljetukset eivät ole toteutuneet toivotulta tavalla, vaan kuljetuksia on myöhästynyt ja puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa. Joissakin tapauksissa kuljetuksia on myös jäänyt kokonaan hoitamatta.

7 prosenttia myöhästyi

Elokuussa Eksoten alueella välitettyjä tilauksia oli yhteensä 8 663. Tilanvälitysjärjestelmän mukaan myöhästyneitä kuljetuksia oli noin 7 prosenttia kaikista kuljetuksista.

Kuljetuksista kieltäytymisiä oli yhteensä 7 681 kappaletta. Suurta lukua selittää se, että samaa kuljetusta tarjotaan ensimmäisen kieltäydyttyä useammalle eri ajoneuvolle ja sen jälkeen useammalle eri palveluntuottajalle. Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskosen arvion mukaan kuljetuksista on kieltäydytty vähintään kerran noin 30—40 prosentissa tapauksista.

— Niin olennaisia sopimusrikkomuksia ei ole kuitenkaan tehty, että sopimuksia olisi syytä lähteä purkamaan jo ennen selvitysprosessia, Siiskonen sanoo.

Päätöksiä kahden viikon päästä

Eksoten hallitus edellyttää Kuntalogistiikka oy:ltä selvitystä puhelinpalvelun ongelmista. Lisäksi se edellyttää kuljetuspalveluja tuottavilta sopimusyrityksiltä selvitystä siitä, millä perusteella he ovat elokuussa kieltäytyneet heille tarjotuista kuljetuksista.

Yritysten tulee toimittaa selvitykset Eksotelle viimeistään 21. syyskuuta mennessä. Saatujen selvitysten perusteella Eksoten hallitus päättää jatkotoimista 26. syyskuuta.