Länsialueen koulujen kaavoitus alkaa välittömästi — uusia tiloja valmiina vasta 2020-luvulla

Otto Ponto

Sammonlahden koulukeskus kasvaa alakoulu- ja päiväkotitiloilla. Rakentamisaikatauluja ei vielä tiedetä, mutta valmista tuskin on ennen 2020-lukua.
Sammonlahden koulukeskus kasvaa alakoulu- ja päiväkotitiloilla. Rakentamisaikatauluja ei vielä tiedetä, mutta valmista tuskin on ennen 2020-lukua.

Lappeenrannan länsialueen uusien koulujen ja päiväkotien suunnittelu ja kaavoitus alkavat välittömästi.

Valtuusto päätti kouluverkosta maanantaina pitkien puheiden ja kolmen äänestyksen jälkeen.

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo tiedotteessa, että kaavoituksen ja hankesuunnittelun rinnalla aloitetaan saman tien myös liikenteellisten selvitysten tekeminen.

Valtuusto linjasi, että alueen esi- ja perusopetus keskitetään Sammonlahden koulukeskukseen ja Lappeen koululle. Lisäksi Kourulaan jää pieni koulu, jossa annetaan 1. ja 2. luokkien opetusta.

Skinnarilan ja Liesharjun päiväkodit lopetetaan ja Sammonlahteen rakennetaan uusia korvaavia päiväkotitiloja. Kourulan päiväkoti puretaan ja tilalle rakennetaan uusi.

Palveluverkon jatkosuunnittelussa on ratkaistava, järjestetäänkö yläkoululaisten opetusta jatkossa ainoastaan Sammonlahdessa vai jaetaanko osa yläkoululaisista Lappeen koululle, mikä edellyttäisi sinne uusia tiloja.

Valtuusto linjasi, että alueen liikenneolosuhteita pitää kehittää niin, että saattoliikenne on sujuvaa ja oppilaiden koulutie turvallinen.

Veijovuori kertoo, että Sammonlahden alueen liikennejärjestelyihin on tarpeen tehdä oleellisia muutoksia. Hänen mukaansa niillä varmistetaan, että koululaiset pääsevät kouluun selkeästi jatkuvia ja turvallisia kevyen liikenteen reittejä pitkin.

— Uusia järjestelyjä tehdään useisiin eri kohtiin. Turvallisuutta parannetaan muun muassa katusaarekkeilla sekä risteysalueiden ja kadunylityskohtien liikennevaloilla. Helsingintien ja Skinnarilankadun liittymään rakennetaan alikulkutunneli.

Asemakaavamuutoksia tehdään Sammonlahden uuden koulukeskuksen alueelle ja Kourulaan sekä kahden yläkoulun mallissa myös Lappeen koululle. Lisäksi poistuvien päiväkotien ja koulujen tonttien sekä asemakaavoja muutetaan uusia käyttötarkoituksia varten.

Myös käytössä jatkavan Uus-Lavolan päiväkodin tontti kaavoitetaan uuteen käyttöön, mitä moni on ihmetellyt.

Lakkautettavat koulut ja päiväkodit jatkavat nykyisissä paikoissaan, kunnes uudet tilat valmistuvat. Veijovuori arvioi, että ensimmäiset uudisrakennukset valmistuvat aikaisintaan neljän viiden vuoden kuluttua.

Alueen asukkaat ja monet valtuutetut ovat olleet huolissaan Sammonlahteen tulevan jättiyksikön koosta.

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willbergin mukaan arkkitehtuurisuunnittelulla voidaan ratkaista monia huolia.

— Koulukeskuksen tontti on kooltaan laaja, ja tiloja on mahdollista ryhmitellä niin, että suuri kokonaisuus muodostuu ikään kuin keskikokoisista kouluista. Yhteisöllisyyttä ja työrauhaa voidaan vahvistaa esimerkiksi eriyttämällä toimintaa siipirakennuksiin. Kokonaisuuteen voidaan sijoittaa myös erilaisia pihoja eri-ikäisiä lapsia varten, Willberg kuvailee tiedotteessa.

Timo Laitakari

Timo Laitakari

Luetuimmat

Kommentoidut