Lappeenranta on pitänyt kaupunkipyöriä liian kalliina, mutta selvityskin on viiden vuoden takaa — Imatra, Kotka ja Kouvola ottivat pyörät käyttöön tänä kesänä

Imatran kaupunki maksoi kaupunkipyörähankkeesta 12 560 euroa. Tarkkaa tavoitetta käyttäjämääristä ei ole kaupungissa osattu asettaa, sillä vertailukohdetta ei ole. Lappeenrannan suunnitelmissa kaupunkipyörät eivät vaikuta olevan.

Taneli Toikka

Imatran kaupunkipyörähanke myöhästyi, joten pyörät saatiin käyttöön vasta nyt. Niiden käyttökausi jatkuu kuitenkin todennäköisesti pidemmälle syksyyn, kuin mitä alunperin oli suunniteltu.
Imatran kaupunkipyörähanke myöhästyi, joten pyörät saatiin käyttöön vasta nyt. Niiden käyttökausi jatkuu kuitenkin todennäköisesti pidemmälle syksyyn, kuin mitä alunperin oli suunniteltu.

Imatralla otettiin keskiviikkona käyttöön viisikymmentä kaupunkipyörää. Heinäkuussa myös Kotka ja Kouvola saivat molemmat käyttöönsä 35 kaupunkipyörää. Lappeenrannassa vastaavanlaista hanketta ei näyttäisi olevan tiedossa lähitulevaisuudessa.

Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi, onko Lappeenrannassa harkittu kaupunkipyöriä?

— Kaupunkipyörät ovat olleet ajatuksissa. Kaupunki selvitti kaupunkipyörähankkeen mahdollisuutta viisi vuotta sitten. Mukana selvityksessä olivat myös Lahden kaupunki ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT).

Miksi kaupunkipyöriä ei hankittu?

— Hankkeen kustannukset sen aikaisella tekniikalla olisivat olleet liian korkeat, joten hanketta ei lähdetty siksi viemään eteenpäin.

Onko hanketta suunnitelmissa selvittää uudelleen?

— Kaupunkipyörähankkeen uudelleen selvittäminen ei ole poissuljettua. Jos kokemukset lähikunnista ovat kannustavia, ja rahaa hankkeeseen löytyisi, niin mikä ettei.

Saman mittaluokan kaupungit Kotka ja Kouvola lähtivät toteuttamaan kaupunkipyörähanketta, kuten myös Imatra. Olisivatko kustannukset kuitenkin juuri Lappeenrannalle liian suuret?

— Hanke olisi kallis. Mielenkiinnolla kyllä seuraamme, miten Kotkan, Kouvolan ja Imatran hankkeet onnistuvat.

— Hankkeen kustannukset sen aikaisella tekniikalla olisivat olleet liian korkeat. — Pasi Leimi

Imatran kaupungininsinööri Päivi Pekkanen, kuinka paljon kaupunkipyörähanke maksoi Imatran kaupungille?

— Imatra maksaa kaupunkipyöristä 12 560 euroa. Koko hankkeen loppusumma on hiukan reilu 50 000 euroa, josta Liikennevirasto maksaa loput valtionavustuksina.

Oliko palveluntarjoajien hinnoissa suuria eroja?

— Kun viime vuonna tehtiin hankehakemus, ei kiinnostuneita toimijoita oikein ollut. Kaikki toimittajat olivat kiinnostuneita vain suuremmista kaupungeista, kuten Helsingistä ja Tampereesta. Jouduimme itsekin vaihtamaan toimittajaa vielä tässä välissä.

Kuinka paljon odotatte käyttäjiä kaupunkipyörille?

— Tavoitetta ei ole oikein osattu arvioida. Helsingin suunnalta saadut käyttäjäkokemukset eivät ole vertailukelpoisia, sillä siellä kaupunkipyöriin on jo vuosien aikana totuttu, eikä kaupunkien volyymit ole mitenkään samalla tasolla. Vertailevaa tietoa samankokoisesta kaupungista ei ole, joten tavoitetta on hankala asettaa.