Mikkelintien vaarallisen mutkaista ja mäkistä osuutta aletaan oikoa Savitaipaleella – Korjattavaa riittää 11,6 miljoonaa euroa maksavan Myttiömäen oikaisun jälkeenkin

Päivitetyn tiesuunnitelman vaatimat tutkimukset tehdään maastossa lähiaikoina. Suunnitelmia esitellään maanomistajille maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Mika Strandén

Rekat siirtyvät pois Myttiömäestä näillä näkymin loppuvuodesta 2022.
Rekat siirtyvät pois Myttiömäestä näillä näkymin loppuvuodesta 2022.

Mikkelintien perusparannushanke Savitaipaleen Myttiömäessä alkaa näkyä maastossa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) tekee lähikuukausina tarvittavia lisämittauksia ja täydentäviä maaperätutkimuksia uuden tielinjauksen vaikutusalueella.

Myttiömäen alkuperäinen tiesuunnitelma valmistui jo vuonna 2012, joten päivitystä tarvitaan. Teknisesti suunnitelmassa ei tapahdu mitään uutta, linjaukset pysyvät ennallaan.

– Tutkimukset keskittyvät esimerkiksi kalliopintoihin, joihin on tulossa kohtuullisen isoja leikkauksia, kertoo projektipäällikkö Hannu Moilanen.

Vaikka linjauksen alle jää runsaasti kalliota, Moilanen pitää Myttiömäkeä lähes ihanteellisena rakennuskohteena. Vieressä kulkevan Valtatie 13:n liikenne ei häiritse rakentajia, ja tietöitä pystytään jatkamaan läpi vuoden.

– Räjäytyksiä on odotettavissa, mutta ne tapahtuvat aika kaukana asutuksesta.

Päivi Virta-Salo

NETTI Myttiömäki Mikkelintie Savitaipale-1.jpg

20 tilaa vaikutusalueella

Kun päivitetty suunnitelma myöhemmin tänä vuonna valmistuu, se asetetaan yleisesti nähtäville. Tällöin asianosaisille tarjoutuu mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Uuden linjauksen vaikutusalueella sijaitsee noin 20 tilaa, joista noin kymmeneltä jää maata tiekaistojen alle. Tiloille on luvassa korvaus menetetystä maapohjasta.

Ilman lobbausta määräraha olisi voinut mennä johonkin toiseen kohteeseen. — Hannu Moilanen

 Perusparannushankkeesta on tehty kiinteistövaikutusarvio. Sitä esitellään yleisötilaisuudessa, joka järjestetään Savitaipaleen kunnan valtuustosalissa keskiviikkona 4. maaliskuuta kello 17–19.

Myttiömäen tuntumassa on tehty talven aikana laajoja hakkuita. Ne eivät Moilasen mukaan liity suoraan tulevaan tiehankkeeseen, vaan ovat maanomistajien omia ratkaisuja.

– Metsän poisto tielinjalta alkaa vasta tämän vuoden lopulla.

Osuus käyttöön vuonna 2022

Noin 3,7 kilometrin mittaisen uuden tielinjan rakentaminen alkaa vuoden päästä. Lähes 30 metriä leveän tien molempiin suuntiin rakennetaan keskikaiteella erotetut kaksikaistaiset ohituskaistat. Uusi tie valaistaan ja varustetaan meluvallilla sekä riista-aidalla.

Vaarallisen mutkaisen ja mäkisen osuuden korvaava väylä on määrä saada käyttöön syksyn 2022 aikana. Hankkeen alustava kustannusarvio on 11,6 miljoonaa euroa.

Hannu Moilanen antaa tunnustusta Pro Valtatie 13 -ryhmälle, joka on vienyt sitkeästi viestiä päättäjille Mikkelintien korjaamisen tärkeydestä.

– Ilman lobbausta määräraha olisi voinut mennä johonkin toiseen kohteeseen.

Myttiömäen perusparannus saattaa nostaa valokeilaan tien muutkin korjausta odottavat kohteet. Vuoden 2012 tiesuunnitelmassa Iitiän ja Ristiinan väliltä kartoitettiin 36 korjauskohdetta, joiden kunnostamisen arvioitiin tuolloin vaativan 67 miljoonaa euroa.